Flyttas. Stockholm Exergi ska hjälpa till med 25 miljoner kronor för flytt av båthamn, båtuppställningsplats och flytt av Lövstabadet enligt det nya markanvisningsavtalet. Sjöbottnen och mark i området kommer också att saneras inför bygget. Foto: Claudio Britos

Kostnader för sanering i Lövsta kan dra i väg

Kostnaderna för att sanera förorenad mark och sjöbotten vid bygget av Lövsta kraftvärmeverk riskerar att dra i väg. Den varningen skickar stadens tjänstemän med inför tecknandet av nya avtal mellan Stockholms stad och Stockholm Exergi.

  • Publicerad 05:15, 6 nov 2021

Processen kring ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta ser ut att bli långdragen. För att få bygget att komma till stånd fortsätter Stockholms stad och Stockholm Exergi att jobba med planer och avtal.

Efter beslut i exploateringsnämnden den 21 oktober ska ett nytt markanvisningsavtal tecknas under hösten. Här beskrivs bland annat de nya markgränserna för kraftvärmeverkets anläggning.

Utgifter på 381 miljoner

Enligt nuvarande kalkyl räknar Stockholms stad med utgifter på 381 miljoner kronor för Lövsta kraftvärmeverk med tillhörande hamn. Efter att intäkter från till exempel markförsäljning räknats med hamnar kalkylen fortfarande på minus 96 miljoner kronor för staden.

Men kostnaderna för projektet riskerar att dra iväg ytterligare, vilket stadens tjänstemän varnar för i underlaget till beslutet. Framförallt handlar detta om osäkerheterna om kostnaderna för sanering av förorenad mark och sjöbotten.

Både exploateringsnämndens ordförande Johan Nilsson (M) och oppositionsrådet Emilia Bjuggren (S) menar att kostnaderna för byggandet av Lövsta kraftvärmeverk måste ses i ett större sammanhang

– Det är viktigt att man har kontroll på kostnadsutvecklingen. Samtidigt är ett fossilfritt kraftvärmeverk väldigt viktigt för utbyggnaden av staden, säger Emilia Bjuggren.

"Räkna med intäkter"

Bjuggren pekar samtidigt på att bygget av Lövsta kraftvärmeverk gör det möjligt att lägga ned Hässelbyverket i Hässelby strand och i stället bygga bostäder där.

– Om vi kan bygga bostäder där Hässelbyverket står i dag kan vi räkna med intäkter därifrån.

Enligt Stockholm stad uppskattas saneringen av mark och sjöbotten gå på 175 miljoner kronor. Saneringen kommer att bekostas av både Stockholm Exergi och staden.

"Dessa kostnader kan emellertid bli högre och vi vet inte i dagsläget vilka villkor mark- och miljödomstolen ställer i sitt miljötillstånd." skriver Margaretha Larsson Almqvist, projektledare på exploateringskontoret, i ett mejl till Mitt i, samtidigt som Stockholm Exergi avböjer att uppskatta kostnaderna på grund av osäkerheterna.

Staden har för sin del i nuvarande kalkyl räknat med kostnader på 85 miljoner kronor för saneringen av mark och sjöbotten. För saneringen av mark som Stockholm Exergi köper av staden har man i kalkylen räknat med ett takbelopp på 55 miljoner kronor.

Något takbelopp för hur mycket staden ska lägga på sanering av Stockholm Exergis mark har dock inte beslutats än vilket beskrivs som en "mycket stor ekonomisk osäkerhet i underlaget".

Kan staden gå över takbeloppet på 55 miljoner kronor?

"Det är för tidigt att säga, nu pågår fortsatta utredningar och vi får ta ställning till det när processen kommit längre och de ekonomiska förutsättningarna har klarlagts." skriver Johan Nilsson i mejl till Mitt i.

Tidigast 2024 tror Stockholms stad att de bindande avtalen med fastställda belopp kommer att tecknas. Osäkerheterna kring ekonomin kan till och med "påverka stadens möjlighet att genomföra projektet" står det i underlaget.

Byggstart tidigast 2027

2022: Mark- och miljödomstolen fattar beslut. Därefter följer eventuella överklaganden från parter som är missnöjda med beslutet.

2024: Kommunfullmäktige fattar genomförandebeslut och Stockholms stad och Stockholm Exergi tecknar exploateringsavtal. Detta förutsatt att kraftvärmeverket och hamnen fått godkänt av domstolarna.

2027: Tidigaste byggstart. Byggtiden beräknas till 2,5 - 3 år.

Tidplanen ses enligt fastighetskontoret som "försiktigt optimistisk".
Sannolikheten för fördröjningar ses som större än vanligt.

Visa merVisa mindre

Johan Nilsson (M). Foto: Björn Dalin