Almedal

Vattenpalatset Oceana var i stort sett klart när den ödesdigra branden bröt ut i februari och en person miste livet.

De materiella skadorna är också stora men understiger de initiala uppskattningarna som talade för mycket omfattande skador, uppger Liseberg.

Det innebär en nedskrivning på 484 miljoner kronor, hälften av vad som först befarades.

– Förenklat kan vi nu konstatera att det finns tre centrala huvudelement i en tänkbar återuppbyggnad av Oceana: Ett nytt attraktionstorn, en ny takkonstruktion samt nya åkattraktioner. I tillägg kommer sannolikt en rad brandtekniska justeringar att göras, utifrån vad de pågående utredningarna resulterar i, säger Andreas Andersen i ett pressmeddelande.

Men ännu har inget formellt beslut om en återuppbyggnad av Oceana från Lisebergs styrelse fattats.

Katastof. Måndag, 12 februari 2024 startade branden i vattenlandet.

Katastof. Måndag, 12 februari 2024 startade branden i vattenlandet.

Räddningstjänsten storgöteborg

Ny budget på gång

Delarna som klarade sig bäst i branden, är stora delar av källaren, pool-anläggningen, tekniska installationer och hela lågbyggnadsdelen mot Mölndalsvägen med omklädningsrum, restauranger, butiker och foajé. 

NCC och Liseberg har tillsammans i ett första utredande återuppbyggnadssteg arbetat med att ta fram en projektplan, inkluderat förslag på budget och tidplan, för ett eventuellt färdigställande av Oceana.

Planen förväntas vara färdigställd under våren och utgöra underlag för vidare beslut och eventuellt entreprenadkontrakt.