Masthuggskajen

En halvö lika stor som halva Heden håller på att växa fram vid Masthuggskajen.

Byggnationen startade för ett år sedan när den första sponten slogs ner i grunden för den konstgjorda landmassan.

Sedan dess har hela området ramats in med en 433 meter lång metallspont, 449 av totalt 2 200 pålar har slagits ned. Dessutom har 25 000 ton jordmassor och 45 000 ton sediment har forslats bort.

Arbetet flyter på bra, menar  Anders Ydreskog, projektchef halvön på Älvstranden Utveckling AB.

– Vi är nöjda med arbetet så här långt och både kontraktstidplan och budget följer plan, säger han i ett uttalande.

En av projektets stora utmaningar är att hantera eventuella rörelser som uppkommer i marken i närområdet.

– Genom en stödkonstruktion vid Masthamnsbron samt lerproppsdragning har vi kunnat hantera detta på ett bra sätt vilket känns tryggt i arbetet framåt, säger Anders Ydreskog.

Ny mark. Där efter påbörjas bygget av kvarteren och allmän plats. De första husen beräknas vara klara för inflytt runt 2027.

Ny mark. Där efter påbörjas bygget av kvarteren och allmän plats. De första husen beräknas vara klara för inflytt runt 2027.

Kanozi arkitekter

Sjövägen från Polen

Det som sker härnäst involverar de första tolv så kallade L-elementen som har tagit sjövägen, från fabriken i Świnoujście i Polen, hit till Göteborg.

Totalt kommer 35 stycken L-element att tillsammans bilda den 400 meter långa kajmuren mot vattnet. L-elementen kommer att fungera både som kajmur och som påseglingsskydd gentemot farleden.

Byggdelar. L-elementen, som är mellan 7 och 9,5 meter höga och väger 200–400 ton ska placeras på pålar i vattnet. Totalt kommer 35 stycken L-element att tillsammans bilda den 400 meter långa kajmuren mot vattnet. L-elementen kommer att fungera både som kajmur och som påseglingsskydd gentemot farleden.

Byggdelar. L-elementen, som är mellan 7 och 9,5 meter höga och väger 200–400 ton ska placeras på pålar i vattnet. Totalt kommer 35 stycken L-element att tillsammans bilda den 400 meter långa kajmuren mot vattnet. L-elementen kommer att fungera både som kajmur och som påseglingsskydd gentemot farleden.

FlyFilm-Studio Krzysztof Gąsiorowski @aarsleff_ground_engineering_ab /Instagram

L-elementens resa och montering kan följas via sociala medier på halvöns Instagramkonto.