Kommunhusets entréer kan komma att kameraövervakas

Upplands-Bro har ansökt om att få kameraövervaka kommunhuset i Kungsängen. Som skäl anges bland annat den falska bombväskan som placerades vid entrén ifjol.

  • Publicerad 13:21, 13 dec 2021

Kommunen anser att kamerabevakning, med begränsad tillgång, inte utgör ett hot mot den enskildes intresse

I maj förra året gick det ut ett viktigt meddelande till allmänheten, VMA, i Upplands-Bro. Detta med anledning av att någon under morgontimmarna placerat en väska vid kommunhuset som var märkt med ”bomb”.

Ett omfattande räddningspådrag drogs igång och stora delar av centrala Kungsängen spärrades av. Polisens bombtekniker kallades in och undersökte väskan. Senare konstaterades det att väskan var ofarlig.

Refererar till bombväska

Natten innan den falska bombväskan placerades vid kommunhuset brann 21 bilar på sex platser i kommunen. Polisen sa kort efter händelserna att deras arbete i kommunen gentemot crossmotorcyklar kan ha föranlett bilbränderna och hotet mot kommunhuset.

Upplands-Bro har ansökt om att få kameraövervaka kommunhuset i Kungsängen. Foto: Upplands-Bro kommun

Som ett led i att förstärka säkerheten vid kommunhuset har Upplands-Bro kommun lämnat in en ansökan om att kamerabevaka två entréer. Huvudentrén och personalingången.

I ansökan som har lämnats in till Integritetsskyddsmyndigheten lyfter man särskilt fram händelserna i maj förra året som ett skäl till att man behöver kameraövervaka kommunhuset.

Ordning och säkerhet

Syftet med att kameraövervaka skriver kommunen är att ”förhindra och/eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet i anslutning till huvudentrén till kommunhuset samt personalingången”.

En viktig del i den eventuella övervakningen menar kommunen är att förebygga hot och våld mot personal.

Det var i maj förra året som en misstänkt väska placerades utanför kommunhuset. Arkivbild. Foto: Åsa Sommarström

Dygnet runt-bevakning

Bevakningen kommer att ske dygnet runt och materialet lagras i 30 dagar. Därefter raderas innehållet. De som kommer att ha tillgång till filmmaterialet är endast kommunens leverantör av bevakningskameror, säkerhetschef, säkerhetssamordnare, trygghets- och preventionschef, samt trygghetssamordnare.

I händelse av brottsutredning kan polisen begära ut filmmaterial från kommunen.

På frågan om hur risker och behov förhåller sig till varandra när det kommer till kameraövervakning skriver man: ”Kommunen anser att kamerabevakning kan förebygga risker och skydda medarbetare i anslutning till arbetsplatsen”.

Spår fler händelser

Upplands-Bro konstaterar att i takt med att ett flertal nätverkskriminella är aktiva i kommunen och ”de hämndaktioner som förekommit och kan komma att förekomma i och med polismyndighetens ingripande anser kommunen att kamerabevakning, med begränsad tillgång, inte utgör ett hot mot den enskildes intresse”.

Kameraövervakning

Kommuner som vill kamerabevaka platser dit allmänheten har tillgång måste söka tillstånd hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Sedan den 1 augusti 2018 finns kamerabevakningslagen som dels syftar till att kommuner lättare ska kunna få tillstånd att kamerabevaka allmänna platser där det förekommer kriminalitet.

Källa: Integritetsskyddsmyndigheten

Visa merVisa mindre

Upplands-Bro varnar för lustgas

"Rapporter kommer in från alla kommundelar" Under fredagen den 30 september gick kommunen ut och varnade för användningen av lustgas bland Upplands-Bros yngre invånare.fredag 30/9 17:33