Mitt i har tidigare berättat om ett medborgarförslag som kretsar kring en idé att Upplands-Bro föreslås erbjuda boende stöd med digitala tjänster.

Kommunen tackar för förslaget och anser att det är besvarat i och med de aktiviteter som i dagsläget finns och även med hänvisning till vilka insatser man planerar den kommande tiden.

Bland annat hänvisar man till möjligheten att kommunicera­ med kontaktcenters medarbetare via video på Upplands-Bros hemsida. Ett annat exempel är den förebyggande enhetens befintliga teknikaktiviteter som riktar sig till kommunens äldre invånare.