Vid kommunfullmäktiges sista möte innan jul och nyår hade politikerna utöver budget­förslaget en rad andra ärenden att ta ställning till.

Däribland ett medborgarförslag som berör att kommunen ska erbjuda ”teknisk hjälp med onlinetjänster till boende i Upplands-Bro”.

Syftet med detta är enligt förslagsförfattaren att ”öka kunskapen om digitala hjälpmedel och för att höja förståelsen för web-världen.” 

Politikerna bestämde att förslaget skulle skickas till kommunstyrelsen för beslut.