Vi står på baksidan av den vackra gula trävillan från 1930-talet i Snättringe och blickar upp mot taket. Det var förra sommaren som Anna och Anders Wallgren bestämde sig för att sätta upp solceller där.

– Jag har alltid varit intresserad av energifrågor. Vi skaffade bergvärme tidigt och solceller har alltid funnits där i tanken. När grannen tog ner ett antal stora träd blev det plötsligt möjligt, säger Anders.

De bestämde att de skulle ha solpanelerna på taket på husets baksida.

– Vi tycker inte själva att det är världens snyggaste grej. Därför placerade vi dem på taket på baksidan där ingen ser det, säger Anna.

I många fall krävs inte bygglov för solceller. Men Annas och Anders hus ligger i Snättringe–Skogsängen som ingår i Huddinge kommuns kulturmiljöprogram.

– Vi hade beställt och allt var klart. Men på leverantörens checklista stod att man skulle dubbelkolla med kommunen om det krävdes bygglov. Då gjorde vi det, säger Anders.

"Ej lämpligt inslag i miljön"

De skickade in ansökan, men trodde mest att det var en formalitet. Det var det inte.

Kommunen avslog bygglovsansökan. I beslutet stod att solcellsanläggningen inte bedöms vara varsam och innebär en förvanskning av bebyggelseområdet. Den uppfyller inte kraven på anpassning till stads- och landskapsbilden och medför inte en god färg-, form- och materialverkan, enligt kommunen.

"Förvaltningen bedömer att de föreslagna installationerna av solcellspanelerna innebär att byggnadernas yttre utseende avsevärt påverkas då solceller utgör ett främmande och ej lämpligt inslag i miljön", står det i beslutet.

– Det är bara grannen bakom oss som skulle se solcellerna och han har ingenting emot det. Om de kommit hit och tittat tror jag att de också skulle se det, säger Anna.

"Solceller av enskilt intresse"

Det står att området visar på ur egnahemsområden växte fram i början av 1900-talet och visar på tidens stadsbyggnadsideal. "Tidens stilideal med nationalromantik och funkisstil är tongivande i området", står det i beslutet.

– Jag hittar inga hus i nationalromantisk stil här i närheten, det är alla möjliga sorters hus. De skrev något om husets historiska värde. Det är lite skrattretande, eftersom det är vi som har ritat huset som det ser ut nu, vi gjorde det mer i nationalromantisk stil när vi byggde om. Så såg det inte ut från början. Det är ju inte Stockholms slott direkt – och där har de för övrigt solpaneler, säger Anna.

Anna och Anders vill göra vad de kan för att bidra till energiomställningen och reagerar på att miljöargumenten inte väger tyngre.

– Det står att solcellerna är av enskilt intresse och att det är underordnat samhällets intresse. Men det är ju tvärt emot miljöprogrammet. Vi kommer aldrig att nå våra miljömål om vi inte alla hjälper till, säger Anna.

Enligt Anders skulle solcellerna generera 8 000 kWh, vilket motsvarar 40 procent av familjens energiförbrukning.

– Spelar det någon roll om vi byter till svarta takpannor eller integrerade solpaneler? Jag mejlade och frågade, men det fick jag aldrig svar på. Jag tycker att kommunen borde hjälpa i stället för att stjälpa.

Nu har de överklagat beslutet till länsstyrelsen.