I sommar halveras antalet hämtningar av hushållssopor från varje vecka till varannan vecka. Rutinen fram till nu har varit att avfallskärlen töms varannan vecka höst, vinter, vår och varje vecka under sommarmånaderna, från vecka 25 till 34.

Kör i onödan

Nu glesas det alltså ut till varannan vecka året runt. Ändringen gäller alla som bor i villa och det gäller både de bruna kärlen för matavfall och de svarta för blandat avfall.

Varför gör ni det här?

– Orsaken är att det körs så många turer i onödan i dag, till områden där folk inte har ställt ut sina kärl för att de inte behöver soptömning. Det medför onödiga kostnader och belastning på miljön, säger Kristina Paltén (MP), kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden.

Enligt kommunen minskas körsträckan med 2 000 mil och de sparar cirka 10 000 liter bränsle per år på att gå ner till varannan vecka även sommartid.

– Vi har märkt att de flesta behöver inte få sitt avfall hämtat varje vecka på sommaren, så vi ser det här som en anpassning efter behovet. På det här viset vill vi också uppmuntra fler till att källsortera, det bidrar till att man kanske inte behöver tömning varje vecka, säger Kristina Paltén.

Oro för dålig lukt

Det är samtidigt en förberedelse för en lag som träder i kraft nästa år, enligt Kristina Paltén. Den innebär att kommunerna tar över ansvaret för insamling av förpackningar, alltså sådant som i dag slängs på återvinningsstationerna.

ÅVC. Ekobacken vid Värmdö marknad.

ÅVC. Ekobacken vid Värmdö marknad.

Eva Tonström

Enligt Paltén finns en oro hos vissa att det ska börja lukta illa på sommaren, om soporna får stå i värmen i två veckor, särskilt de bruna kärlen med matavfall.

– Vi tänker att man får försöka ställa kärlet i skuggan om möjligt.

Precis som tidigare kommer Värmdöborna att få betala per hämtning och det kommer att gå att beställa extra tömningar om man vill ha det, för 200 kronor per gång. Det är en sänkning från 340 kronor tidigare, enligt Kristina Paltén.