Familjebostäder

Karolin Södermark, mljöcontroller:

Mäter ni och tar betalt för vattenförbrukningen i era fastigheter, enligt Individuell mätning och debitering (IMD)?

– Ja, för varmvatten. Vi ser det som en viktig rättvisefråga då hyresgästen betalar för den mängd varmvatten den använder vilket även är positivt då den kan påverka sin hyra. IMD är även en viktigt del i att minska vår miljöpåverkan.

– I dagsläget gäller det för 3 500 lägenheter men från och med 1 november startar vi även i Kortedala och Eriksbo och då blir det totalt 5 600 bostäder. Någon gång under våren 2023 startar vi även i Högsbo och då kommer vi totalt ha omkring 7 500 lägenheter med IMD.

I vilka områden?

– Bergsjön centrum, Askim, Hovås. Dessutom finns det i mer enstaka fastigheter runt om i staden. Detta beror på att vi inför det i all nyproduktion och alla fastigheter vi gör stamrenoveringar i sedan några år tillbaka.

Hur ser planerna ut framöver?

– I våras fattade familjebostäder beslut om att införa IMD i hela vårat bestånd med målet att det ska ske senast 2027.

Gårdstensbostäder

Anki Caspersson, kommunikationsansvarig:

Mäter ni och tar betalt för vattenförbrukningen i era fastigheter, enligt Individuell mätning och debitering (IMD)?

– Vi startade med IMD redan år 2000 i de så kallade Solhusen som vi renoverade (255 lägenheter). Vi installerade då ett system för både el, värme och vattenmätning (kallt och varmt vatten). En normalförbrukning ingår i hyran och är man slösaktig får hyresgästen betala lite extra varje månad eller om man är sparsam får man tillbaka pengar.

– Vi har därefter installerat IMD i hela vårt fastighetsbestånd, som idag består av 2 797 lägenheter totalt. Undantaget är katergoriboenden (serniorlägenheter) där vi inte har IMD. I vårt mätsystem mäter vi både varm- och kallvatten

Poseidon

Linda Thorsson, Kommunikationschef:

Mäter ni och tar betalt för vattenförbrukningen i era fastigheter, enligt Individuell mätning och debitering (IMD)?

– Ja, i vissa fastigheter. Vid större renoveringar samt i nyproduktion installerar vi IMD för varmvatten. I dagsläget finns det i 41 av cirka 350 fastigheter, det vill säga 3 500 av våra 28 000 lägenheter.

I vilka områden?

– Installation av IMD är inte koncentrerad till något särskilt område utan har de senaste åren skett vid större ombyggnad (i praktiken byte av tappvattenstammar) och vid nyproduktion runt om i vårt bestånd.

Hur ser planerna ut framöver?

– Vi planerar att fortsätta på samma sätt som vi arbetat hittills, vilket innebär att utbyggnaden av IMD följer den takt vi stamrenoverar fastigheter.

Bostadsbolaget

Sara Andersson, energiingenjör och Oskar Scheiene, energichef :

Mäter ni och tar betalt för vattenförbrukningen i era fastigheter, enligt Individuell mätning och debitering (IMD)?

– Ja. Sedan tio år tillbaka har vi installerat IMD i samband med nyproduktion och även i befintligt bestånd. Utöver klimat- och energiaspekten ser vi rättvisan i att betala för sin egen förbrukning som ett lika tungt vägande skäl till att införa IMD. Den som är sparsam får tillbaka pengar via sin hyresavi. Väljer man att förbruka mer än genomsnittet, får man också betala för den överskjutande delen.

– Vi har IMD för varmvatten i närmare 2 000 av våra lägenheter. Cirka 800 av dessa har även IMD för kallvatten.

I vilka områden?

– Eriksberg, Askim, Tuve, Hammarkullen, Guldheden, Järnbrott, Kortedala, Landala och Kvillebäcken.

Hur ser planerna ut framöver?

– Vår företagsledning tog tidigare i år ett beslut om att installera IMD för vatten i samtliga lägenheter till 2030. I första hand gällande varmvatten men är förutsättningarna de rätta, även för kallvatten. Bostadsbolaget har även tillsatt en ny tjänst som ansvarar för drift och samordning av IMD.