Efter pandemin har resandet med flyg ökat igen. Något som både påverkat polisens passhantering och säkerhetskontrollen på Arlanda. Under maj månad har flera hundra meters kö till säkerhetskontrollen varit vanligt förekommande och många resenärer har missat sina flyg.

Måste kollas av Säpo

Flera personer sades upp från Avarn Security, som sköter säkerheten på Arlanda, under pandemin. Men nu behövs personal igen. Avarn Security arbetar nu intensivt med att rekrytera personal igen vilken tar tid eftersom Säkerhetspolisen (Säpo) måste pröva de som exempelvis ska jobba med säkerhetskontroller. Hos Säpo har väntetiderna mer än fördubblats under vissa perioder.

Swedavia är fullt medvetna om köproblemet och arbetar för att underlätta för resenärer. Den 15 juni tas Terminal 4 som varit stängd under pandemin åter i drift. Men Swedavia räknar med att de långa köerna kommer att bestå under hela sommaren då antalet resenärer ökar ytterligare.

Fortsatta köer

– Både vi och våra partners gör nu stora insatser för att rekrytera så många vi bara kan, men har som många andra flygplatser i Europa utmaningar att rekrytera i samma takt som tillväxten. Vi gör nu flera extraordinära insatser för att hantera situationen. Även om vi räknar med gradvis förbättrade förutsättningar, så kommer läget periodvis i sommar var fortsatt utmanande när det gäller kösituationen, säger Peder Grunditz som är Chief Operations Officer på Swedavia.

Branschorganisationen Transportföretagen är oroliga över den situation som råder och har begärt ett möte med justitieminister Morgan Johansson (S) för att se hur man kan lösa problemen.

– Om man inte får in fler snabbare, så kommer det att bli en väldigt bekymmersam sommar på Arlanda, säger Fredrik Kämpfe, branschchef på Transportföretagen, till Ekot.

Swedavia har kallats in till Riksdagens trafikutskott under tisdagen för att förklara sig.