RIVNINGSLOV. Stadsbyggnadsnämnden har klubbat rivningslov för Liljeholmsbadet och förhandsbesked om ny pontonanläggning. Till höger ses en tidig visionsskiss. Foto: Sacharias Källdén/Stockholms stad

KLUBBAT: Liljeholmsbadet ska rivas – men delar kan återanvändas

Rivning och förhandsbesked om en ny pontonbyggnad. Nu har stadsbyggnadsnämnden klubbat Liljeholmsbadets öde. Samtidigt ska det undersökas om hela eller delar av byggnaden kan återanvändas.

  • Publicerad 13:05, 22 jun 2021

Liljeholmsbadet stängde för fem år sedan och dess kommande öde har varit omdiskuterat där staden pekat på utredningar om att det är i så dåligt skick att det inte går att rädda till en rimlig slant. Därför vill staden riva och bygga en ny anläggning på platsen. Kritikerna har å sin sida dömt ut stadens utredningar, krävt nya och gjort namninsamlingar mot beslutet.

Här är stadens plan för ett nytt Liljeholmsbad

Men nu har stadsbyggnadsnämnden klubbat igenom både rivning och ett förhandsbesked om en ny pontonanläggning på platsen, efter att ärendena bordlades i förra veckan. Sverigedemokraterna yrkade på avslag i båda ärendena.

– Om det är något att fira med dessa besked så är det att vi har hittat en lösning som håller och att vi nu kan gå vidare. Det är fem år sedan badet stängde och det är inte rimligt att det har tagit så lång tid för staden, säger fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M).

Sista striden om Liljeholmsbadets framtid

Den nya anläggningen ska byggas på samma plats, men exakt utformning och innehåll ska prövas i en senare bygglovsprocess då detta bara gällde ett förhandsbesked.

Men majoriteten i stadsbyggnadsnämnden skickade ändå med vissa krav inför det fortsatta arbetet.

Bland annat skriver de att det är mycket viktigt att badets silhuett bevaras i stadsbilden och att en ny anläggning får samma utseende som det gamla. Därför vill de att det utreds om det går att återanvända ”hela eller delar av Liljeholmsbadets byggnad i den mån det är tekniskt möjligt” står det i beslutet.

Är det här sista spiken i kistan för Liljeholmsbadet enligt dig?

– Ja i viss mån. Men vi befäster nu att en del av processen kommer vara att se om det är tekniskt möjligt att bevara vissa delar. Att intresserade aktörer kan hitta potential i den gamla byggnaden. Det skulle vara av glädje för alla inblandade.

Nu säger ni att hela eller delar av byggnaden ska prövas om den går att återanvända. Du tror inte det kommer reta upp kritikerna mer med tanke på att ni har sagt att badet är i så risigt skick?

– Vi får se hur mycket som går att återanvända av exempelvis tak och fasad, det handlar om vad som är tekniskt möjligt. Till syvende och sist så blir det en ny lösning med en ny verksamhet på platsen.

– Det är en tråkig situation som vi har hamnat i men det finns inte ekonomiska förutsättningar att renovera badet i sin helhet.

Med tanke på kritiken som funnits så kan ju besluten komma att överklagas, hur ser du på det?

– Det är klart att demokratiska vägar ska respekteras men det här beslutet visar den framkomliga vägen som vi har. Jag tycker det skulle vara tråkigt om det försenas ytterligare när vi nu har kommit till den här punkten.

Stadens plan nu är att inleda en mäklarprocess för att hitta en aktör som ska stå för både rivning och bygget av den nya anläggningen på platsen. När något nytt kan stå klart på platsen är för tidigt att säga enligt Wedin.

– Vi får återkomma med närmare besked när vi är igång med mäklarprocessen. Men jag vill att vi skyndsamt kommer framåt med detta. Nu går vi in i ett läge där aktörer kommer få komma med kreativa sätt att ge den här fina platsen ett lyft.