– Vi är mycket positiva till klimatmålen, men praktiskt taget har det inte hänt så mycket, säger Klimatklubbens Johanna Holmberg.

Vi har satt oss ned tillsammans med flera representanter från klimatklubben i Salem, som enklast kan beskrivas som ett partipolitiskt obundet initiativ som vill driva på för engagemang i stora och små klimatfrågor.

Icke konfrontativ dialog

Och klubbens arbete har sett olika ut genom åren.

När de först drog igång låg stort fokus på att medvetandegöra klimatkrisen för Salems politiker och vad en kommun kan göra för att bidra till de globala klimatmålen. Nu har det gett effekt, menar klubbens medlemmar.

Metoden? Frågor, frågor och åter frågor.

– De första åren var det många frågor till kommunfullmäktige och till alla politiska partier: Vad tycker ni om klimatkrisen? Nu är alla överens om att det här är något vi måste jobba för, och då måste också vi skifta fokus och ställa andra typer av frågor: Vad har ni för mål om tre år? Hur följs de upp? Hur rapporteras målen? säger Rönningebon Roger Benson.

– Det är just en icke konfrontativ dialog som vi strävar efter när vi träffar politikerna. De är våra grannar, bor i samma kommun och sliter för att göra den bättre på sin fritid. Vi utgår från att det finns en god vilja i alla partier och att vi tillsammans med dem kan hitta kunskapen som vi letar efter, fyller Johanna Holmberg i.

Mellanrubbe

Men trots att Salems politiker nyligen beslutade om ett nytt klimatmål om en klimatneutral kommun senast 2045, finns det mer att önska, menar klubben.

– Målet i sig är ambitiöst formulerat, och det är jättehäftigt att politikerna vill göra gemensam sak av den här frågan för alla i kommunen: individer, föreningar, företag och kommunen som organisation. Men vi vill se att det finns en plan för hur det ska gå till, säger Holmberg.

Hur hade ni velat se att det skulle gå till?

– I det här stadiet har man inte satt några mål för årlig minskning av utsläpp, och det hade vi velat se. Börjar vi för sent så är det verkligen för sent.

Och att det är valår är inget som har undgått klubben heller. I år har de tagit fram en klimatenkät till samtliga partier i kommunfullmäktige.

– Vi vill lyfta frågan för andra medborgare, och visa var de politiska partierna ställer sig i frågorna som vi ställt. Om man får ett ja/nej-svar så får de chansen att svara på varför.

Klubbens tanke är att kunna presentera samtliga enkätsvar på Salemsdagen senare i år.

Svar från representanter i partier i Salems kommunfullmäktige finns i bildspelet.

Miljöpartiet har inte svarat.