EFFEKTIVT BESLUTSFATTANDE. Oktobers kommunfullmäktigesammanträde i Salem var över på en dryg timme. Foto: Stefan Källstigen

Klimatfrågan ständigt aktuell i Salem

Minnesstund, stipendieutdelning och klimatdebatt. Här är summeringen av oktobers kommunfullmäktigesammanträde i Salem.

  • Publicerad 05:19, 18 okt 2021

Det var ett fullskaligt kommunfullmäktige i Salem som samlats i Murgrönan under förra torsdagens sammanträde.

– Hur roligt är det inte att vi är här allihopa och att det blir faktiskt en debatt som inte har blivit när vi setts digitalt, summerade Centerpartiets gruppledare Raili Nilsson det under sammanträdet.

Men det var många ärenden som skulle avklaras innan själva sammanträdet öppnades.

Minnesstund och prisutdelning

Hans Jörlén, mångårig förtroendevald för Centerpartiet i Salem, avled tidigare i år efter en tids sjukdom. Han hedrades med fina ord från kommunfullmäktiges ordförande Olle Glimvik (M) och en tyst minut.

Salems idrottsstipendium 2020 delades också ut till stipendiaten Denise Brännström från Salemgymnasterna.

– Denise får unga flickor att tro på sig själva, samarbeta med andra och utmana sina gränser. Både under gymnastikpass och utanför gymnastikhallen, sa Rickard Livén (M), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Klimatdebatt

Det hettade till i talarstolarna när Klimatklubbens Camilla Bollner uppmärksammade att ordet "klimat" inte alls förekommer i delårsrapporten.

– Delårsrapporten är strikt ekonomisk. Den totala uppföljningen av alla mätbara mål vi har i kommunen kommer i bokslutet som kommer en gång om året. Nu närmast någon gång i vår, svarade Lennart Kalderén (M), kommunstyrelsens ordförande.

Men Camilla Bollner efterfrågar tydligare arbetssätt för hur kommunens övergripande klimatmål ska fördelas ut i de olika nämnderna.

– Vi ska i år ta fram ett nytt klimatmål. Det ska sen beslutas av fullmäktige och sedan brytas ned till olika nämndmål, förklarar Kalderén igen.

Men även oppositionen hade några ord att tillägga.

– Klimatarbetet ska genomsyra alla delar av kommunens verksamheter och mål. Där tycker jag att vi brister, säger Rönningepartiets Anders Klerkefors, och hänvisar till att kommunbussen fortfarande går på diesel och att det inte finns några spår av solceller i exploateringsavtalen kring Salem centrum.