930 nya bostäder – det planeras bli verklighet i Husby så småningom, när stadsbyggnadsnämnden på torsdag ska klubba detaljplanen för projektet Hanstavägen i Husby.

I dagsläget är Hanstavägen en genomfartsgata som går från norra Kista industriområde, passerar Husbys östra sida och vidare förbi Akalla. Den aktuella detaljplanen sträcker sig över ett ungefär 600 meter långt område som börjar där Kista slutar och fortsätter via Husby.

– Det här innebär att Husby kopplats ihop med Akalla och Kista på ett helt nytt sätt. Det kommer bli ett urbant stråk med lokaler i botten av husen där det ska vara restauranger, affärer och samlingslokaler. På så sätt skapas en levande stadsgata vid vilken fotgängare och cyklister ska prioriteras. Det här omvandlar den barriär som Hanstavägen tidigare stått för på ett väldigt bra sätt, säger Anders Österberg (S), ordförande i exploateringsnämnden.

Visionsbild över hur nya bostäderna vid Hanstavägen i Husby kan komma att se ut. Husen ska ha kommersiella lokaler i botten, för en mer levande gata.

Visionsbild över hur nya bostäderna vid Hanstavägen i Husby kan komma att se ut. Husen ska ha kommersiella lokaler i botten, för en mer levande gata.

Studio Rå

Mest bostadsrätter

Området kommer börja med ett 17 våningar högt hus precis där Kista slutar, i områdets södra del, som blir som en markör för nybyggets start.

De 930 bostäderna kommer vara en blanding av bostadsrätter, hyresrätter, en mindre del kollektivboenden och 165 studentbostäder.

– 70 procent är bostadsrätter, vilket är bra. I Husby är det i dagsläget mestadels hyresrätter. Det är viktigt att få in olika boendeformer i Järva, säger Anders Österberg.

Den 17 våningar nya höghuset, sett från Husby mot Kista. Visionsbild.

Den 17 våningar nya höghuset, sett från Husby mot Kista. Visionsbild.

Måns Tham Arkitektkontor

I planarbetet har man prioriterat att ta in kvinnor från närområdet, berättar han.

– Man har lagt ett särskilt fokus på ett inhämta kunskap från kvinnor i olika åldrar och utformat miljön därefter, det är känns väldigt positivt. Det har det bland annat understrukits vikten av att ha fungerande kollektivtrafik, bra affärer, trygga gator och bra utemiljö.

Därför kommer man bland annat se till att tre nya parker anläggas på planområdet.

– Alla som flyttar in kommer ha en park inom 200 meter, vilket varit en viktig del av planeringen, säger Anders Österberg.

Visionsbild över nedre Nidarosparken, som en av de nya parkerna ska heta.

Visionsbild över nedre Nidarosparken, som en av de nya parkerna ska heta.

Urbio

Oklar tidsplan

Tidsplanen då? På grund av tuffa tider i byggbranschen är den än så länge osäker.

– Nu är det klart hur området ska utvecklas, och att vi möjliggjort för 930 nya bostäder med verksamhetslokaler i botten. Vi har en dialog med flera aktörer som potentiellt skulle vilja sköta bygget, och nästa år hoppas vi kunna återkomma med en detaljerad tidsplan, säger Anders Österberg.

Hur kommer de som redan bor i området att påverkas?

– Det är så klart alltid jobbigt för de som bor närmast just när det byggs, men när området är klart kommer Husby vara mycket tryggare, trevligare och roligare. Mer folk kommer komma till området, det kommer vara liv och rörelse.