Årets hårda hyresförhandlingar mellan Framtidenkoncenren, som representerar Allmännyttan, och Hyresgästföreningen har äntligen avslutats. Resultatet är ett avtal som ger en genomsnittlig hyreshöjning på 4,25 procent.  

– Vi är väldigt besvikna på att de kommunala bolagen har krävt så hög hyreshöjning och inte tagit större ansvar i den svåra ekonomiska situationen som nu drabbar många hushåll, säger Sofi Bringsoniou, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region Västra Sverige i ett uttalande. 

Den nya hyran gäller från och med 1 maj i år. Det innebär att hyresgästerna får en hyresökning under två tredjedelar av året och att den genomsnittliga hyreshöjningen sett över hela 2023 landar på 2,83 procent. 

Retroaktivt

Hyresgästerna kommer att få betala hyreshöjningen för maj och juni retroaktivt. För att mildra effekten av detta har Framtiden beslutat att höjningen för maj och juni fördelas ut under hela perioden juli till december. 

– Vi är väl medvetna om den svåra situation många befinner sig i med bland annat stigande räntor och ökade matpriser. Därför är jag glad att vi lyckats nå en lokal överenskommelse, som båda parter medverkat till. Jag konstaterar också att den genomsnittliga höjningen för våra hyresgäster i Göteborg landar på mindre än 3 procent under innevarande år, säger Terje Johansson, vd för Framtidenkoncernen.