Oskyddad. Stadsbyggnadsnämnden tog i torsdags bort skyddsbestämmelserna för graffitiväggen Fascinate i Bromsten. Foto: Stefan Graffiti

Klart: Så blir framtiden för graffitiväggen i Bromsten

Stadsbyggnadsnämnden tog på sammanträdet i torsdags bort skyddsbestämmelserna för den vägg i Bromsten där graffitimålningen Fascinate är målad.

  • Publicerad 17:00, 9 feb 2021

Flera remissinstanser var negativa till att ta bort skyddsbestämmelserna, bland dem länsstyrelsen, kulturförvaltningen och skönhetsrådet.

Nämndens majoritetspartier konstaterade att Fascinate har höga kulturhistoriska värden men att det är förenat med stora tekniska svårigheter att bevara väggen när området nu omvandlas från industri- till bostadsområde.

Enligt majoriteten, som lutade sig mot exploateringskontorets utredningar, är det inte tekniskt möjligt att stabilisera gavelväggen på ett sådant sätt att allmänhetens säkerhet kan garanteras samtidigt som graffitiväggen inte riskerar att skadas.

"Går inte flytta"

Exploateringskontoret har bedömt att det inte heller är möjligt att flytta gavelväggen.

Socialdemokraterna i stadsbyggnadsnämnden lade ett särskilt uttalande och Vänsterpartiet lade ett eget förslag, båda med kravet att bevara väggen och graffitimålningen.

Detaljplanen för området där gavelväggen står ställs närmast ut för granskning, då utan skyddsbestämmelser för gavelväggen. Detaljplanen väntas att bli antagen i maj.

LÄS ÄVEN: Skönhetsrådet tar strid för graffitiväggen i Bromsten

Foto: Stefan Källstigen

Här är skyddet som försvinner

Två skyddsbestämmelser som gällt för graffitiväggen försvinner:

q1: Befintlig vägg får ej rivas och graffitimålningen ska bevaras.

q2: Vård och underhåll ska utföras med material och metoder anpassade till konstverkets kulturhistoriska värden.

Källa: Stadsbyggnadskontoret

Visa merVisa mindre