Det var både personpåhopp och anklagelser om nya lågvattenmärken i den nästan en och en halv timme långa debatten om Botkyrka kommuns avtal med Mångkulturellt centrum (MKC) kom på tal under det extrainkallade kommunfullmäktigesammanträdet i förra veckan.

Moderaterna, Tullingepartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Oberoende S ställde sig alla bakom förslaget att säga upp kommunens avtal med MKC. För detta fick de kritik av oppositionen, bland annat för att det inte är tydligt vad ett nytt avtal ska innehålla.

– Det är något vi får återkomma till, upprepade Stina Lundgren (M), kommunstyrelsens ordförande, flera gånger från talarpodiet.

Hon har däremot tidigare varit tydlig med att MKC inte längre ska få något ekonomiskt stöd för sin lokalhyra, vilket i dag motsvarar ungefär tre miljoner kronor årligen. Nuvarande avtal måste sägas upp nu för att ett nytt ska kunna träda i kraft till årsskiftet.

Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet motsatte sig beslutet.

Sverigedemokraterna ville inte ha ett nytt avtal med MKC.

Samma kväll togs också beslutet att MKC ska få 250 000 kronor i omställningsstöd. S, L, MP och V tyckte att beloppet borde ha varit 386 000 kronor, men de fick inget gehör för detta.

Leif Magnusson följer MKC:s kamp om överlevnad med sorg

Mångkulturellt centrum i Fittja riskerar nedläggning sedan en rad nedskärningar beslutats om av politiken. Leif Magnusson var under tre decennier verksamhetschef för centret och följer i dag utvecklingen med sorg.

Det går inte att röra sig genom Mångkulturellt centrum (MKC) utan att någon vill stanna upp Leif Magnusson. Antingen för en kort hälsning eller en kram. Inte så konstigt när han lämnat ett så stort avtryck på verksamheten och dess anställda – många av dem anställdes ju av honom.

Han var verksamhetschef från starten på 80-talet. För några år sedan drog han sig tillbaka och flyttade till Gotland. Men han står fortfarande med en fot kvar i Botkyrka genom ett engagemang i bland annat Tumba fotboll. Det är med sorg han följer rapporteringen kring MKC.

Över helgen hade MKC kärleksbombats efter mediarapporteringen kring dess nedläggningshot.

Över helgen hade MKC kärleksbombats efter mediarapporteringen kring dess nedläggningshot.

Albin Tingstedt

– Jag lovade mig själv att vända blad, som kungen säger. Men jag hade velat kunna följa MKC på ett mer njutbart sätt. Så det som pågår just nu är en sorg, säger han.

Kulturarv, segregation och rasism

MKC växte fram som följd av att kommunen byggde miljonprogramhusen i norra Botkyrka som befolkas av personer från världens alla hörn.

– Då uppstår spänningar inom och mellan vissa grupper. Det fanns ett kunskapsbehov kring varför det gick till så här och vägledning i hur man hanterar de här frågorna. Där föddes MKC, säger Leif Magnusson.

Sedan dess har tre ämnen genomsyrat verksamheten: kulturarv, segregation och rasism.

Kring kulturarv har MKC gjort flera utställningar med avstamp i människors berättelser kring migration. Segregation har bland annat uppmärksammats i ett flertal studier av centret. Ett tydligt exempel är den enda studien som gjordes på coronapandemins påverkan på unga som tog avstamp i norra Botkyrkas unga.

Att uppmärksamma rasism har alltid funnits i centrets DNA.

– Det har hela tiden varit något vi haft ögonen på. Men det har också varit viktigt att belysa människors erfarenheter av att möta rasism och hur det har sett ut, säger Leif Magnusson.

Genom åren har MKC:s främsta fokus varit att finnas för Botkyrkaborna, menar Leif Magnusson.

Hans resonemang blir tydligt genom det konstverk som hänger bakom honom, där han sitter i MKC:s bibliotek. En gunga där ett barn sitter ensamt. På väggen bakom henne står flera andra barn och skrattar åt henne, retas.

Leif Magnusson berättar att MKC:s främsta ansvar är gentemot Botkyrkaborna. Konstverket bakom honom speglar det. Det är en tjej från Tumba gymnasium som gjort det och speglar vardagsrasism. – Det vänder sig inte först och främst till makthavarna, utan till allmänheten som besöker centret, säger han.

Leif Magnusson berättar att MKC:s främsta ansvar är gentemot Botkyrkaborna. Konstverket bakom honom speglar det. Det är en tjej från Tumba gymnasium som gjort det och speglar vardagsrasism. – Det vänder sig inte först och främst till makthavarna, utan till allmänheten som besöker centret, säger han.

Albin Tingstedt

– Det här är vardagsrasism. Det är oerhört smärtsamt, men det är också så vackert att den här tjejen från Tumba gymnasiums estetiska linje får utrymme att uttrycka något som inte går att fånga i ord – det tar för långt tid. Och det här verket vänder sig inte först och främst till makthavarna, utan till allmänheten som besöker centret, säger han.

Är behovet av kunskap inom kulturarv, rasism och segregation lika stort i dag som när centret startade?

– Samhället är inte färdigbyggt. Man vaccinerar inte folk mot rasism – det är sega strukturer som vi vill förändra. Så länge de strukturerna lever kvar behövs en plats som MKC.

Det här verket vänder sig inte först och främst till makthavarna, utan till allmänheten

Detta har hänt

Det politiska styret (M, C, KD, TuP och Oberoende S) beslöt att skära ned på bidraget till Mångkulturellt centrum (MKC) i höstas. Specifikt 1,2 miljoner som gått till restaurangen Tavernan.

MKC påbörjade ett omställningsarbete av personalen till följd av det minskade stödet, och äskade pengar från kommunen för att klara detta. De fick 580 000 kronor.

Parallellt med detta ska kommunen säga upp avtalet med MKC. Där regleras bland annat hur mycket MKC får i bidrag från kommunen och hur mycket de betalar i lokalhyra. Nuvarande avtal säger att de får ett ekonomiskt stöd för hyran, något som inte ska finnas med i det nya avtalet.

Källa: Mitt i

Leif Magnusson, tidigare verksamhetschef på Mångkulturellt centrum (MKC) sedan starten på 80-talet, är tillbaka på MKC. Om än bara för en snabbis. Numer är han pensionerad och bor på Gotland, men följer ändå rapporteringen kring MKC.

Leif Magnusson, tidigare verksamhetschef på Mångkulturellt centrum (MKC) sedan starten på 80-talet, är tillbaka på MKC. Om än bara för en snabbis. Numer är han pensionerad och bor på Gotland, men följer ändå rapporteringen kring MKC.

Albin Tingstedt

Leif Magnusson följer MKC:s kamp om överlevnad med sorg

Var verksamhetschef sedan starten på 80-talet

Larmet: Framtiden är hotad för Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum i Fittja är i ekonomisk kris och har fått säga upp en stor del av sin personal. Kommunen har dragit ner på sitt bidrag och vill nu bryta avtalet och kräva miljonbelopp i hyra. På måndag väntar ett beslut som kan avgöra stiftelsens framtid.

Stiftelsen Mångkulturellt centrum, MKC, har i mer än tre decennier försett Botkyrka och Sverige med forskningsrön inom demokrati, segregation, rasism och kulturarv.

– Vi är en mötesplats i en del av Botkyrka som saknar mötesplatser. Men vi är också en kunskapsbas om och med migranters egna röster. Det är en unik institution för Sverige som inte finns på någon annan plats, säger Nina Edström, t.f. verksamhetschef.

Nina Edström, t.f. verksamhetschef Mångkulturellt centrum.

Nina Edström, t.f. verksamhetschef Mångkulturellt centrum.

Mångkulturellt centrum

Men snart kan det vara slut med det. MKC är just nu i sluttampen av en period av uppsägningar av personal. 14 av 23 personer har fått sluta. Av de nio som är kvar är flera på deltid.

Det började i höstas, kort efter att det politiska styret i Botkyrka, med Moderaterna i spetsen, kom till makten. Ett av de första besluten som den styrande minoriteten klubbade var att skära ned bidrag på 1,2 miljoner kronor till MKC, riktat mot restaurangen Tavernan.

Kritik i rapport

I samma veva som styret ströp pengarna till Tavernan meddelade kommunstyrelsens ordförande Stina Lundgren (M) att hela verksamheten på MKC ska ses över. Den översynen är inte klar än, men en extern granskning av stiftelsens ekonomi, gjord av revisionsbolaget PWC på uppdrag av kommunen, stod klar i början av maj.

Uteblivna pengar till Tavernan, restaurangen på Mångkulturellt centrum, var startskottet på de politiska nedskärningarna av centret.

Uteblivna pengar till Tavernan, restaurangen på Mångkulturellt centrum, var startskottet på de politiska nedskärningarna av centret.

Albin Tingstedt

I den slår man fast att MKC saknar en tydlig ansvarsfördelning av sin ekonomi, så som dokumentation kring internkontroll och budgetprocesserna.

Nina Edström tycker att rapporten ger en orättvis bild.

– Vi är en liten organisation och behöver inte alla dokumentationer som efterfrågas i rapporten. Däremot är råden från PWC ett bra stöd för att utveckla vår ekonomistyrning. Men vår bristande ekonomi beror inte på ekonomistyrningen.

Vad beror det på?

– 2023 hade vi en orolig utveckling. Vi fick inte hem alla budgeterade projekt, utbildningar och forskningsansökningar som vi räknat med. Mitt i det tog politiken bort 1,2 miljoner, så vi hann aldrig få chansen att hantera den uppkomna situationen.

Avgörs på måndag

Men det är inte politikens fel, menar Stina Lundgren (M).

Stina Lundgren (M), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka.

Stina Lundgren (M), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka.

Angie Gray

– När vi tog över var MKC redan i kris. Det var olyckligt att vi tog bort bidraget till Tavernan samtidigt som de redan stod på ruinens brant, men vi har sagt att vi kan stötta för Tavernans personal under uppsägningstiden.

MKC äskade 1,2 miljoner kronor från kommunen men fick nej. Då kom man överens om att kommunen ska täcka omställningskostnaderna för Tavernans personal, något­ som MKC menar kostar 736 000 kronor.

Kommunen å sin sida menar att det kostar 550 000 kronor. Hittills har MKC fått 350 000 kronor av stödet utbetalt, beslut om resterande tas av kommunstyrelsen på måndag. Om MKC inte får pengarna ser stiftelsen mörkt på framtiden.

– Trots de radikala neddragningarna vi gör i organisationen kommer vi inte att klara året om vi inte får beslut om den sista delen av uppsägningskostnaderna. Nu går vi vidare med den minsta organisation vi kan ha för att ändå uppfylla ändamålet i stadgarna, säger Nina Edström.

Vilket belopp som är uppe för beslut är ännu inte känt.

Bryter avtalet

Pengarna som MKC äskat om är fristående från det årliga bidrag som kommunen betalar ut. För 2024 bestod det bidraget av 6,7 miljoner kronor för helåret – drygt en miljon kronor mindre än året innan. Summan har beslutats i ett avtal som sträcker sig till slutet av 2026.

Men det avtalet kommer kommunen att riva upp.

– Vi ska skriva ett nytt avtal tillsammans med MKC inför 2025. Inför årets budget hade vi för kort om tid för att analysera verksamheten och dess utfall, säger Stina Lundgren.

Vad det nya avtalet ska innehålla vill Stina Lundgren inte kommentera innan det är framtaget. Men hon säger att lokalhyran i dagsläget ligger på ungefär tre miljoner kronor årligen, en kostnad som tidigare varit subventionerad av kommunen.

Ska MKC stå för sin egen lokalhyra?

– Ja, precis som alla andra. Hela den här notan kan inte ligga på Botkyrkas skatte­betalare. MKC är större än så – där måste staten och regionen också vara med och stötta, säger Stina Lundgren.

I protest mot detta startades en namninsamling som till dags datum har över 2 800 namnunderskrifter.

– Då måste vi ta från bidraget­ för att betala lokalhyran. Förhoppningsvis blir det inte så, och det finns ett starkt stöd för att det inte ska ske – det visar namninsamlingen, säger Nina Edström.

När vi tog över var MKC redan i kris.

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum (MKC) startade 1986 i Botkyrka och ska verka för ett samhälle där mångfalden reflekteras i den nationella självbilden och där migration är en självklar del i det svenska kulturarvet.

Sedan 2003 har man verkat i lokalerna i Fittja gård.

Mångkulturellt centrum drivs av den kommunala­ stiftelsen med samma namn och finansieras med stöd från Botkyrka kommun, Region Stockholm och Kulturrådet. Under 2023 bidrog Botkyrka kommun med 7,8 miljoner kronor och Region Stockholm med 600 000 kronor.

Sedan år 2007 har kommunen och MKC löpande ingått uppdragsavtal genom vilka MKC utfört uppdrag och kommunen gett ersättning till MKC.

Efter indraget bidrag hösten 2023 riktat mot Tavernan har personal på restaurangen tagit över den i egen regi.

Källa: Mångkulturellt centrum, Botkyrka kommun

Politiken tänker bryta avtalet som tecknades med Mångkulturellt centrum (MKC) i höstas. Egentligen ska avtalet sträcka sig till      2026. Inom ramen för avtalet får MKC ett grundstöd motsvarande sin hyreskostnad för lokalerna, 3,1 miljoner kronor. Det tänker det politiska styret ändra på.

Politiken tänker bryta avtalet som tecknades med Mångkulturellt centrum (MKC) i höstas. Egentligen ska avtalet sträcka sig till 2026. Inom ramen för avtalet får MKC ett grundstöd motsvarande sin hyreskostnad för lokalerna, 3,1 miljoner kronor. Det tänker det politiska styret ändra på.

Angie Gray

Larmet: Framtiden är hotad för Mångkulturellt centrum

Kommunstyrelsen tar ställning till stödpengar till Mångkulturellt centrum för centrets framtid

Efter hot om nedläggning – MKC får stöd av kommunen

Mångkulturellt centrum är i ekonomisk kris. Men nu står det klart att man får 250 000 kronor i omställningsstöd av Botkyrka kommun utöver tidigare stöd. Men vad det innebär för MKC:s framtid är ännu oklart.

Mångkulturellt centrum (MKC) i Fittja är i stort behov av mer pengar från kommunen för att klara uppsägningsstödet – annars riskerar centret konkurs innan årsskiftet.

Till en början äskade centret 1,2 miljoner kronor efter att det politiska styret drog tillbaka ett stöd om samma summa för restaurangen Tavernan. Men centret fick nej.

Då kom man överens om att kommunen ska täcka omställningskostnaderna för Tavernans personal, något­ som MKC menar kostar 736 000 kronor. Kommunen å sin sida menar att det kostar 550 000 kronor. Hittills har MKC fått 330 000 kronor av stödet utbetalt. Om MKC inte får mer pengarna ser stiftelsen mörkt på framtiden.

250 000 kronor extra

Men på måndagen fattades det första av två beslut om resterande stödpengar från kommunen.

MKC föreslås få 250 000 kronor. Totalt får MKC 580 000 kronor, inräknat tidigare utbetalning. Samtidigt piskar kommunen på MKC att de behöver redovisa sin ekonomi månadsvis framöver, enligt rådande uppdragsavtal.

Exakt hur det här påverkar MKC:s närmsta framtid är oklart, men Nina Edström, t.f. verksamhetschef har tidigare sagt att de extra pengarna är avgörande för att centret ska klara året. Hon har inte velat kommentera det ekonomiska tillskottet än.

Stina Lundgren (M), kommunstyrelsens ordförande, skriver däremot i en kommentar till Mitt i att MKC nu får en möjlighet att få ordning och reda i sin ekonomi.

"Verksamheten är viktig och utan det här extra stödet hade de gått i konkurs. Nu kan de gå tillbaka till ritbordet och hitta en långsiktig och hållbar väg framåt", skriver hon.

Nytt avtal

Men krisen är inte över än. Kommunen avser att säga upp det nyligen stiftade avtalet med MKC som sträcker sig till 2026. Det har Stina Lundgren flaggat för tidigare, något som hon menar har skett i samråd med MKC.

Vad som ska stå i det nya avtalet är ännu inte klart, och det är inte heller något som hon vill kommentera i dagsläget. Vad som däremot står klart är att MKC inte längre kommer få bidrag för sina lokalkostnader, vilket de tidigare fått. Marknadsvärdet på hyran beräknas till ungefär tre miljoner kronor årligen. Först i höst kommer den summan vara fastställd.

Nuvarande avtal förväntas sägas upp vid kommunfullmäktige i juni och ett nytt avtal kan träda i kraft först till årsskiftet.

Utan det här extra stödet hade de gått i konkurs

Det här har hänt

Mångkulturellt centrum (MKC) startade 1986 i Botkyrka och ska verka för ett samhälle där mångfalden reflekteras i den nationella självbilden och där migration är en självklar del i det svenska kulturarvet.

Sedan 2003 har man verkat i lokalerna i Fittja gård.

Mångkulturellt centrum drivs av den kommunala stiftelsen med samma namn och finansieras med stöd från Botkyrka kommun, Region Stockholm och Kulturrådet. Under 2023 bidrog Botkyrka kommun med 7,8 miljoner kronor och Region Stockholm med 600 000 kronor.

Sedan år 2007 har kommunen och MKC löpande ingått uppdragsavtal genom vilka MKC utfört uppdrag och kommunen gett ersättning till MKC.

Efter indraget bidrag hösten 2023 riktat mot Tavernan har personal på restaurangen tagit över den i egen regi.

Källa: Mångkulturellt centrum, Botkyrka kommun

Mångkulturellt centrum blev platsen för utställningen Noncitizen studio för två år sedan.

Mångkulturellt centrum blev platsen för utställningen Noncitizen studio för två år sedan.

Angie Gray

Efter hot om nedläggning – MKC kan få stöd av kommunen

Kommunstyrelsens ordförande: "Utan det här extra stödet hade de gått i konkurs"