Mångkulturellt centrum (MKC) i Fittja är i stort behov av mer pengar från kommunen för att klara uppsägningsstödet – annars riskerar centret konkurs innan årsskiftet.

Till en början äskade centret 1,2 miljoner kronor efter att det politiska styret drog tillbaka ett stöd om samma summa för restaurangen Tavernan. Men centret fick nej.

Då kom man överens om att kommunen ska täcka omställningskostnaderna för Tavernans personal, något­ som MKC menar kostar 736 000 kronor. Kommunen å sin sida menar att det kostar 550 000 kronor. Hittills har MKC fått 330 000 kronor av stödet utbetalt. Om MKC inte får mer pengarna ser stiftelsen mörkt på framtiden.

250 000 kronor extra

Men på måndagen fattades det första av två beslut om resterande stödpengar från kommunen.

MKC föreslås få 250 000 kronor. Totalt får MKC 580 000 kronor, inräknat tidigare utbetalning. Samtidigt piskar kommunen på MKC att de behöver redovisa sin ekonomi månadsvis framöver, enligt rådande uppdragsavtal.

Exakt hur det här påverkar MKC:s närmsta framtid är oklart, men Nina Edström, t.f. verksamhetschef har tidigare sagt att de extra pengarna är avgörande för att centret ska klara året. Hon har inte velat kommentera det ekonomiska tillskottet än.

Stina Lundgren (M), kommunstyrelsens ordförande, skriver däremot i en kommentar till Mitt i att MKC nu får en möjlighet att få ordning och reda i sin ekonomi.

"Verksamheten är viktig och utan det här extra stödet hade de gått i konkurs. Nu kan de gå tillbaka till ritbordet och hitta en långsiktig och hållbar väg framåt", skriver hon.

Nytt avtal

Men krisen är inte över än. Kommunen avser att säga upp det nyligen stiftade avtalet med MKC som sträcker sig till 2026. Det har Stina Lundgren flaggat för tidigare, något som hon menar har skett i samråd med MKC.

Vad som ska stå i det nya avtalet är ännu inte klart, och det är inte heller något som hon vill kommentera i dagsläget. Vad som däremot står klart är att MKC inte längre kommer få bidrag för sina lokalkostnader, vilket de tidigare fått. Marknadsvärdet på hyran beräknas till ungefär tre miljoner kronor årligen. Först i höst kommer den summan vara fastställd.

Nuvarande avtal förväntas sägas upp vid kommunfullmäktige i juni och ett nytt avtal kan träda i kraft först till årsskiftet.