Stiftelsen Mångkulturellt centrum, MKC, har i mer än tre decennier försett Botkyrka och Sverige med forskningsrön inom demokrati, segregation, rasism och kulturarv.

– Vi är en mötesplats i en del av Botkyrka som saknar mötesplatser. Men vi är också en kunskapsbas om och med migranters egna röster. Det är en unik institution för Sverige som inte finns på någon annan plats, säger Nina Edström, t.f. verksamhetschef.

Nina Edström, t.f. verksamhetschef Mångkulturellt centrum.

Nina Edström, t.f. verksamhetschef Mångkulturellt centrum.

Mångkulturellt centrum

Men snart kan det vara slut med det. MKC är just nu i sluttampen av en period av uppsägningar av personal. 14 av 23 personer har fått sluta. Av de nio som är kvar är flera på deltid.

Det började i höstas, kort efter att det politiska styret i Botkyrka, med Moderaterna i spetsen, kom till makten. Ett av de första besluten som den styrande minoriteten klubbade var att skära ned bidrag på 1,2 miljoner kronor till MKC, riktat mot restaurangen Tavernan.

Kritik i rapport

I samma veva som styret ströp pengarna till Tavernan meddelade kommunstyrelsens ordförande Stina Lundgren (M) att hela verksamheten på MKC ska ses över. Den översynen är inte klar än, men en extern granskning av stiftelsens ekonomi, gjord av revisionsbolaget PWC på uppdrag av kommunen, stod klar i början av maj.

Uteblivna pengar till Tavernan, restaurangen på Mångkulturellt centrum, var startskottet på de politiska nedskärningarna av centret.

Uteblivna pengar till Tavernan, restaurangen på Mångkulturellt centrum, var startskottet på de politiska nedskärningarna av centret.

Albin Tingstedt

I den slår man fast att MKC saknar en tydlig ansvarsfördelning av sin ekonomi, så som dokumentation kring internkontroll och budgetprocesserna.

Nina Edström tycker att rapporten ger en orättvis bild.

– Vi är en liten organisation och behöver inte alla dokumentationer som efterfrågas i rapporten. Däremot är råden från PWC ett bra stöd för att utveckla vår ekonomistyrning. Men vår bristande ekonomi beror inte på ekonomistyrningen.

Vad beror det på?

– 2023 hade vi en orolig utveckling. Vi fick inte hem alla budgeterade projekt, utbildningar och forskningsansökningar som vi räknat med. Mitt i det tog politiken bort 1,2 miljoner, så vi hann aldrig få chansen att hantera den uppkomna situationen.

Avgörs på måndag

Men det är inte politikens fel, menar Stina Lundgren (M).

Stina Lundgren (M), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka.

Stina Lundgren (M), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka.

Angie Gray

– När vi tog över var MKC redan i kris. Det var olyckligt att vi tog bort bidraget till Tavernan samtidigt som de redan stod på ruinens brant, men vi har sagt att vi kan stötta för Tavernans personal under uppsägningstiden.

MKC äskade 1,2 miljoner kronor från kommunen men fick nej. Då kom man överens om att kommunen ska täcka omställningskostnaderna för Tavernans personal, något­ som MKC menar kostar 736 000 kronor.

Kommunen å sin sida menar att det kostar 550 000 kronor. Hittills har MKC fått 350 000 kronor av stödet utbetalt, beslut om resterande tas av kommunstyrelsen på måndag. Om MKC inte får pengarna ser stiftelsen mörkt på framtiden.

– Trots de radikala neddragningarna vi gör i organisationen kommer vi inte att klara året om vi inte får beslut om den sista delen av uppsägningskostnaderna. Nu går vi vidare med den minsta organisation vi kan ha för att ändå uppfylla ändamålet i stadgarna, säger Nina Edström.

Vilket belopp som är uppe för beslut är ännu inte känt.

Bryter avtalet

Pengarna som MKC äskat om är fristående från det årliga bidrag som kommunen betalar ut. För 2024 bestod det bidraget av 6,7 miljoner kronor för helåret – drygt en miljon kronor mindre än året innan. Summan har beslutats i ett avtal som sträcker sig till slutet av 2026.

Men det avtalet kommer kommunen att riva upp.

– Vi ska skriva ett nytt avtal tillsammans med MKC inför 2025. Inför årets budget hade vi för kort om tid för att analysera verksamheten och dess utfall, säger Stina Lundgren.

Vad det nya avtalet ska innehålla vill Stina Lundgren inte kommentera innan det är framtaget. Men hon säger att lokalhyran i dagsläget ligger på ungefär tre miljoner kronor årligen, en kostnad som tidigare varit subventionerad av kommunen.

Ska MKC stå för sin egen lokalhyra?

– Ja, precis som alla andra. Hela den här notan kan inte ligga på Botkyrkas skatte­betalare. MKC är större än så – där måste staten och regionen också vara med och stötta, säger Stina Lundgren.

I protest mot detta startades en namninsamling som till dags datum har över 2 800 namnunderskrifter.

– Då måste vi ta från bidraget­ för att betala lokalhyran. Förhoppningsvis blir det inte så, och det finns ett starkt stöd för att det inte ska ske – det visar namninsamlingen, säger Nina Edström.