Det blir utbildningskoncernen Utbildia som tar över, och skolan byter namn till Viljaskolan Sollentuna.

– För Dibber har det varit viktigt att ta ansvar för skolan och dess elever. Därför har det pågått en process med flera som visat intresse för att driva skolan vidare. Nu har vi landat i Utbildia som en trygg och bra partner att ta vidare och fortsätta utveckla skolan, med stort fokus på att förbättra lärmiljön och studiero för eleverna, säger Pontus Loswick, vd för Dibber Sverige.

Ägarbytet för Norra Strandskolan sker i sommar och från och med 1 juli driver Utbildia skolan vidare som Viljaskolan Sollentuna.

– Vi är stolta och ödmjuka inför att ta över huvudmannaskapet för Norra Strand, säger Patrik Nystedt, vd för Utbildia.

Utbildia driver sedan tidigare en grundskola i Göteborg, en förskola i Malmö och en i Göteborg, och en gymnasieskola i Stockholm och en i Lund.

Slipper byta skola

Det hela innebär att de elever som går på Norra Strandskolan i dag slipper byta skola till hösten.

– Det är ett fullständigt verksamhetsövertagande så de som vill gå kvar har en garanterad plats i höst. Och nya elever välkomnas också att söka, både till förskoleklass och till de äldre årskurserna, säger Fredrik Menkus Wegbratt, Dibbers skolchef på Norra Strandskolan.

Sedan Dibber tog över skolan för några år sedan har elevantalet minskat från cirka 270 till omkring 130.

I höstas uppdagades en rad allvarliga problem på skolan, så som obehöriga lärare, bristande sekretess och dokumentation, våld och kränkningar, misstänkt betygsfiffel, otrygghet och täta rektorsbyten.

Både Arbetsmiljöverket och Skolinspektionen inledde granskningar och vårdnadshavare krävde att Dibber skulle lämna som huvudman efter vårterminen 2024.

I november blev det så och som skäl angavs att lokalt förtroende för Dibbers koncept saknades i området.

Sollentuna kommun gav efter bara några dagar besked om att det inte var aktuellt för kommunen att ta över som huvudman. Sedan dess har hoppet stått till att antingen personalen skulle ta över eller att en ny privat aktör skulle kliva in, vilket nu alltså sker.