– Saker som har hänt där skrämmer skiten ur mig. Jag är genuint orolig för att ha min son i Norra Strandskolan. Vi kommer att hålla honom hemma och byta skola om inte Dibber lämnar, säger en mamma.

Hon är långt ifrån ensam. En del föräldrar som Lokaltidningen Mitt i har talat med har redan tagit sina barn från skolan och flera årskurser har slagits ihop då elevantalet minskat.

Flera föräldrar vars barn går kvar på F-9-skolan känner en oro varje dag de skickar dem till skolan. De vittnar om att undervisningen i långa perioder har letts av outbildad personal från fritids. Frånvaro av vuxna ska ha lett till en utbredd otrygghet med nästan dagliga incidenter, barn som rymmer och som klättrar upp på skoltaket.

Vårdnadshavare berättar också om bristfällig information om saker som skett på skolan och om elevernas resultat, och att skolan vid flera tillfällen felaktigt lämnat ut dokumentation om andras barn till olika föräldrar.

"Oroande signaler"

De senaste veckorna har kommunen fått in ett stort antal larm om missförhållanden, berättar Soley Aksöz Lithborn (M), ordförande i utbildningsnämnden.

– Det har strömmat in mejl och telefonsamtal från föräldrar, elever och personal.

Soley Aksöz Lithborn (M), ordförande i utbildningsnämnden i Sollentuna.

Soley Aksöz Lithborn (M), ordförande i utbildningsnämnden i Sollentuna.

Erja Lempinen

Kommunen har gjort en anmälan till Skolinspektionen, som är tillsynsmyndighet.

– Och vi har bett dem att skyndsamt göra en tillsyn, säger Soley Aksöz Lithborn.

Hot och våld

Det är alltså inte bara föräldrar som är missnöjda med hur skolan drivs. I ett brev till utbildningsnämnden tar personal upp en rad problem.

Enligt brevet har skolan inte haft något systematiskt kvalitetsarbete – inga enhetsplaner, inga analyser, inga utvärderingar och inga kvalitetsrapporter.

Personalen tar också upp att Skolinspektionen skulle göra en planerad granskning av skolan i höst. När beskedet kom beordrades den då nyanställda rektorn att snabbt skapa den dokumentation som inte fanns, skriver personalen.

Rektorn slutade bara några dagar senare.

De anställda skriver också om hot och våld på skolan, något som Dibber ska ha velat tysta ner under flera års tid. Arbetsmiljöverket har fått in en anmälan från skyddsombudet med krav på åtgärder. Den nya rektorn, som nu har slutat, hade tagit tag i det här problemet.

Lokaltidningen Mitt i har varit i kontakt med rektorn, men hen har valt att avstå från att kommentera.

Föräldrar får inte svar

Mitt i har även talat med föräldrar som har försökt få besked om varför rektorn inte är kvar, men några svar från Dibber har de inte fått.

Även bland personalen finns ett missnöje med att rektorn fick sluta, liksom bland eleverna som har demonstrerat och strejkat.

Klotter på Norra Strandskolan i Rotsunda, orsakat av missnöje med huvudmannen Dibber.

Klotter på Norra Strandskolan i Rotsunda, orsakat av missnöje med huvudmannen Dibber.

Privat

Många av föräldrarna kräver nu att Dibber lämnar och att Norra Strandskolan ska få en ny huvudman.

– Det har varit stora brister år efter år och de har bara sopats under mattan. På tre år har det varit fem olika rektorer. Vi föräldrar har gett Dibber nya chanser gång på gång, men nu har vi fått nog, säger en förälder.

Möte ställdes in

Ett informationsmöte för föräldrarna skulle ha hållits i förra veckan men ställdes in med kort varsel av Tobias Ankarswärd, verksamhets- och kvalitetschef på Dibber, och ska bli av efter höstlovet i stället.

Dibber Sverige AB:s vd Pontus Loswick har hänvisat till Tobias Ankarsvärd när det gäller frågor om situationen på Norra Strandskolan. Lokaltidningen Mitt i har sökt Ankarsvärd i över två veckor, men han har inte velat svara på frågor.

Tillsyn av Skolinspektionen

Både utbildningsnämnden och flera privatpersoner har anmält skolan till Skolinspektionen, som kommer att göra en tillsyn.

– Vi skulle ha gjort en planerad kvalitetsgranskning i december, men nu har vi fått signaler om missförhållanden på skolan. Det gör att det är mer lämpligt med en tillsyn, säger Henrik Ohlsson Westin, utredare på Skolinspektionen.