– Det finns elevunderlag här i Rotsunda. Att det är få elever på skolan i dag beror bara på att skolan har skötts så dåligt att alla som har kunnat har flyttat sina barn. Kommunen har lämnat allt i Dibbers händer. Nu måste kommunen ta sitt ansvar, säger Alexandra Van Damme.

Hon är en av de många föräldrar som har drivit på för att Dibber skulle lämna Norra Strandskolan. Hon är även en av alla som nu i höst har valt att flytta sitt barn till en annan skola, i Viby flera kilometer bort, trots att familjen bor precis intill Norra Strandskolan.

Elevantalet har rasat

Sedan Dibber tog över skolan för några år sedan har elevantalet minskat från cirka 270 till dagens 130.

De senaste månaderna har en rad allvarliga problem uppdagats på skolan, vilket Mitt i skrivit om tidigare. Det har handlat om obehöriga lärare, bristande sekretess och dokumentation, våld och kränkningar, otrygghet, täta rektorsbyten, och mörkläggning av incidenter är några exempel.

Eleverna på skolan har under hösten protesterat mot Dibber med strejker och demonstrationer. En del har även klottrat på skolan, som har fått saneras flera gånger.

Eleverna på skolan har under hösten protesterat mot Dibber med strejker och demonstrationer. En del har även klottrat på skolan, som har fått saneras flera gånger.

Privat

Skolinspektionen har inlett en tillsyn och vårdnadshavare bestämde sig för att kräva att Dibber skulle lämna som huvudman.

"Kräver stora resurser"

Och så blir det alltså. I förra veckan gick Dibber ut med att man väljer att avveckla huvudmannaskapet efter pågående läsår på grund av att det ”saknas såväl elevunderlag som tillräckligt lokalt förtroende”.

– Det är kopplat till ett förtroendetapp som gjorde att vi fick färre och färre elever och då blev det allt svårare att leverera kvalitet, en slags nedåtgående spiral. Och vi bedömde att vi inte var rätt organisation att bryta den, säger Fredrik Menkus Wegbratt som är tillförordnad skolchef på Norra Strandskolan.

Två dagar senare kom Dibber med en ansökan om överlåtelse av Norra strandskolan till Sollentuna kommun, i första hand hela verksamheten och i andra hand bara lokalen.

Men kommunen har redan bestämt att inte ta över. "Verksamheten har i dag stora utmaningar gällande kvalitet, ekonomi och beläggning” och ”att komma tillrätta med dessa problem kräver stora resurser”, menar utbildningskontoret.

Överskott av skolplatser

Norra Strandskolan är dimensionerad för över 300 elever och årshyran till SBB, som köpte lokalen av kommunen för fem år sedan, är 5–5,5 miljoner kronor.

Hyresnivån förutsätter cirka 250 inskrivna elever ”för att komma ner till den genomsnittliga kommunala hyreskostnaden”. Det betyder cirka 120 elever fler än i dag, konstaterar utbildningskontoret.

Inom kommunen finns ett överskott av skolplatser i grundskolan de kommande åren och i norra Sollentuna finns möjligheter att placera elever vid Gillbo/Gröndalsskolan och även i Runbackaskolan, anser kommunen.

Dessutom, förklarar utbildningskontoret, har man ”en lokalstrategi som innebär att ha egna verksamheter i lokaler som ägs och förvaltas inom kommunkoncernen".

– Då kan man ju fråga sig varför man sålde Norra Strandskolan från början, säger Alexandra Van Damme.

Skolskjuts i form av SL-kort

En grupp lärare på skolan är intresserade av att ta över och starta ett personalkooperativ. En annan ny privat huvudman är också ett alternativ. Men framtiden är högst osäker, det kan lika gärna sluta med att skolan läggs ner.

I så fall ansvarar Sollentuna för att alla skolpliktiga barn skrivna i kommunen får plats på en kommunal skola, om vårdnadshavarna önskar det, men det betyder att de får betydligt längre till skolan.

Utbildningsnämnden förklarar att man ”tar höjd för denna förändring och tillhandahåller skolskjuts” – i form av SL-kort.

– Det är sjukt. De anser att lågstadiebarnen ska ta buss. Barngrupper splittras och barn som bor nära varandra kommer att gå i olika skolor. I stället borde kommunen gå in och hjälpa en ny huvudman, och ställa krav på Dibber att ta den ekonomiska smällen. Alla som bor här vill ju ha en skola i närområdet. Norra Strandskolan borde få upprättelse, en total omstart, säger Alexandra Van Damme.