Vaxholmsbåtar har hittills fått nattförtöja vid flera allmänna bryggor ute i Stockholms skärgård. Detta för att kunna starta tidigt de första turerna på morgonen, direkt från öarna.

Så har det fungerat i många år utan problem, fram tills nu. Efter att en privatperson klagat på att fartygen ligger i vägen, har att antal villkor satts upp. 

"Allmän väg som inte får blockeras"

De innebär att Vaxholmsbåtarna får fortsätta nattförtöja fram till i vår, så länge de inte är i vägen, men inte längre än så. Efter det ska en mer permanent lösning tas fram.

Trafikverket, som äger bryggorna, motiverar det med att de allmänna bryggorna ska vara tillgängliga för alla.

– Bryggorna ska ses som en förlängning av allmän väg, en plats där man ska kunna lasta och lossa och använda för att ta sig till och från öarna. De får inte blockeras, säger Karolina Sandin-Levander, enhetschef på Trafikverket för trafikmiljö region Stockholm. 

Samtidigt vill de samarbeta med Regionen för att människor ska kunna bo på öarna året runt, och kunna arbetspendla, enligt Karolina Sandin-Levander.

– Vi för en dialog om hur vi kan lösa det långsiktigt, säger hon.

Söderarm är ett av Waxholmsbolagets fartyg.

Söderarm är ett av Waxholmsbolagets fartyg.

Mitt i Stockholm

Åtta fartyg

Det rör sig om totalt åtta bryggor från norr till söder, och lika många fartyg, och enligt Regionen arbetspendlar cirka hälften av de som bor året runt på öarna, in till fastlandet. De är därmed beroende av morgonbåtarna.

– Waxholmsbolagets möjligheter att ligga över natt i skärgården är en förutsättning för att vi ska kunna klara vårt uppdrag att bedriva kollektivtrafiken i skärgården effektivt och kunna erbjuda morgonturer från öarna, säger Claes Keisu, pressansvarig på Regionens trafikförvaltning.

Hur de ska lösa det om det blir ett nej från Trafikverket nästa år, är inte klart.

– Vi vill inte dra in turer. Då kommer vi behöva nattförtöja i Vaxholm, Stavsnäs och Strömkajen i stället, men där är det redan begränsat med kajplatser. Plus att vi då måste köra med tomma fartyg ut till öarna för att hämta folk, och så vill ingen ha det, säger han.

När det gäller Stavsnäs för Regionen en dialog med Värmdö hamnar AB om behovet av mer plats där.