Kapades. Träden hade kapats på fyra meters höjd. Bild ur förundersökningen. Foto: polisen

Kapade 63 granar på granntomten

Mannen skulle sälja sin sommarstuga. Men träden på granntomten skuggade och sänkte värdet. Då gick han in och kapade dem. Nu åtalas han för grov skadegörelse.

  • Publicerad 14:30, 5 nov 2021

Jag tror att för framtiden så är ni beroende av mig mer än jag är av er.

Familjen som har fritidsfastigheten bredvid fick en chock när de kom dit vid Kristi himmelsfärd för två år sedan.

På deras tomt, längs gränsen mot grannens, står en rad med granar. Nu hade någon kapat 63 träd.

Inte i markhöjd, som när man annars fäller träd, utan fyra meter upp.

Träden var höga och planterades på 60-talet.

Vid midsommar erkände grannen på andra sidan trädbeståndet att det var han som kapat granarna.

61-åringen skulle sälja och ville få ut så mycket som möjligt för sin fastighet.

Träden stod bokstavligt talat i vägen för hans planer eftersom de skuggade hans tomt och sänkte värdet.

Han erbjöd sig nu att städa upp mellan deras tomter, ta bort sly och uppvuxna lövträd, rensa ett dike och ”ansa” de granar som han själv ansåg skulle vara en häck och inte uppvuxna träd.

Kvinnan kontaktade den mäklare som fått säljuppdraget och annonsen togs bort.

Värderade till miljoner

Sommaren därpå lät hon en landskapsingenjör på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, värdera träden.

Han konstaterade att skadorna på träden var så allvarliga att alla med stor sannolikhet kommer att dö och att de därför måste återplanteras.

Värderingen för det landade på 2,3 miljoner. Den kraftigaste granen ansågs vara värd drygt 170 000 kronor.

Kvinnan bestämde sig då för att polisanmäla sin granne, trots att hans bror sagt till henne att hon skulle ”få ont i magen” om hon gjorde det.

I ett inspelat samtal säger han till de drabbade paret att det bästa i stället vore om han får medla mellan dem och 61-åringen så att de kan nå en förlikning.

Han säger även att ”Jag tror att för framtiden ... så är ni beroende av mig mer än jag är av er.”

Den 66-åriga kvinnan säger till polisen att hon blev rädd av samtalet.

Själv berättar 61-åringen i förhör att hans släkt haft fastigheter på området sedan 1930-talet och att det är han och hans bröder som ansat granhäcken sedan de tog över husen på 80-talet. Enligt honom fanns en överenskommelse om det med den tidigare ägaren av kvinnans fastighet.

Nekar ersättning

Han klagar i förhöret över att hans grannar inte sköter häcken och att han flera gånger försökt ta upp detta med dem utan resultat.

Mannen erkänner att han kapat granarna men anser inte att han begått något brott och vill inte ersätta dem ekonomiskt. Nu åtalas han för grov skadegörelse. Rättegången äger rum i december.

Gamla. Träden var höga och hade planterats på 1960-talet. Foto: Polisen

Träden värda 2,3 miljoner

De 63 kapade rödgranarna var stora uppvuxna träd. Konsulten som värderat dem använde den så kallade Alnarpsmodellen.

Trädens omfång mättes och skadorna dokumenterades. Skadorna var så stora att konsulten bedömde att alla träd kommer att dö.

Värdet sattes efter att ha stämt av vad motsvarande träd kostar på plantskolorna.

Källa: Polisens förundersökning

Visa merVisa mindre