Den 1 april började nya färdtjänstavtal gälla, med fler aktörer och högre ersättning till taxibolagen. Mitt i har gått igenom siffrorna för den första månaden, som visar på en kraftig förbättring.

I april uppfyllde färdtjänsten som helhet Region Stockholms kvalitetskrav, att 94 procent av bilarna ska komma inom tio minuter. Ett år tidigare var siffran 84 procent. Andelen bilar som blir försenade mer än 20 minuter har också minskat från 6 procent förra året till 1 procent i april 2023.

– Det är stor skillnad än så länge. Sedan den 1 april har inte en enda av mina beställningar kommit sent, säger Anita Molander, färdtjänstkund på Lidingö som Mitt i träffade strax innan förändringen.

Anita Molander fick tidigare ofta vänta länge på färdtjänsten, som ibland uteblev helt. I april missades inte en enda körning, berättar hon.

Anita Molander fick tidigare ofta vänta länge på färdtjänsten, som ibland uteblev helt. I april missades inte en enda körning, berättar hon.

Johanna Wallén

Andelen bilar som kommer i tid har också ökat med 20 procentenheter på Lidingö – från 72 till 92 procent jämfört med förra året. På flera andra ställen syns lika stora eller ännu större lyft, bland annat i Nynäshamn, i Upplans Bro, på Värmdö och Ekerö.

"Otroligt positivt"

– Det här är en radikal förbättring, otroligt positivt att vi har fått den effekt som vi efterfrågade. Jag är övertygad om att resenärerna också upplever det så, säger Ulrik Waldau, enhetschef för färdtjänsten på regionens trafikförvaltning.

Det har blivit fler leverantörer vilket lett till ett tillskott av nya bilar.

Det har blivit fler leverantörer vilket lett till ett tillskott av nya bilar.

Petter Beckman

Vad är förklaringen?

– Framförallt att vi har fler leverantörer än tidigare så att det finns fler bilar. Och fler lokala taxibolag som kan sina respektive områden, säger Ulrik Waldau.

Ökad andel för Taxi Stockholm

Fördelningen mellan bolagen har också ändrats i och med de nya avtalen. Sverigetaxi/Taxi Kurir (som har samma ägare) har minskat sin andel från 97 till 63 procent medan Taxi Stockholm har ökat sin andel från 3 till 26 procent. Resterande körningar sköts av de nytillkomna Haninge/Nynäs Taxi, Södertälje Taxi och Samtrans.

Tesfay Habtemichael kör åt Taxi Kurir. Han tycker det nya avtalet är bra, eftersom det jämnar ut ersättningen mellan de olika områdena.

– Jag har haft flera färdtjänstkörningar i Hässelby idag på förmiddagen. Tidigare var det väldigt låg ersättning där, nu har de höjt med 40 procent, säger han.

Tidigare ville ingen ville köra till Huddinge och Danderyds sjukhus för det var för billigt. Nu finns inga olönsamma körningar, säger Tesfaye Habtemichael.

Tidigare ville ingen ville köra till Huddinge och Danderyds sjukhus för det var för billigt. Nu finns inga olönsamma körningar, säger Tesfaye Habtemichael.

Petter Beckman

Förut var det vanligt att förare tackade nej därför att ersättningen var för låg.

– Nu finns det inga körningar som inte är värda att ta. Vid Huddinge och Danderyds sjukhus var det kaos tidigare, ingen ville köra dit för det var för billigt. Det är mycket bättre nu, både för oss och för kunderna, säger Tesfay Habtemichael.

Bland taxichaufförer som Mitt i pratade med i början på april fanns farhågan att innerstan skulle få längre framkörningstider, som en följd av den ändrade prissättningen. Så har inte blivit fallet. I Stockholms innerstad ligger nivåerna kvar på 94-95 procent, i stort sett samma som tidigare.