Med röstsiffrorna 37 mot 24 röstades förslaget att sälja marken vid Myrsjö sportcentrum till Hemtag som ska bygga Myrsjö simhall igenom på måndagens kommunfullmäktige.

Oppositionen enades vid förra kommunfullmäktige och med siffrorna 31-30 förlorade Alliansen för första gången sedan kommunen bildades en omröstning i fullmäktige. Då krävde oppositionen att kommunens tjänstemän skulle ta fram jämförande siffror på vad det kostar om kommunen själv bygger simhallen.

Nu valde Sverigedemokraterna och Miljöpartiet att rösta på Alliansens förslag. Kommunen säljer därför marken på omkring 17 000 kvadrat där simhallen på 4 200 kvadrat ska byggas för 17 miljoner kronor till Hemtag.

Osäker jämförelse

Vid en första jämförelse kostar det 673,5 miljoner kronor om kommunen bygger och driver simhallen i egen regi. Alltså 14,2 miljoner kronor billigare än att hyra av Hemtag. De första 13 åren är det billigare att hyra, de följande 17 åren blir det billigare att driva hallen i egen regi.

– Låter vi Hemtag bygga och driva simhallen gör vi det billigare för nuvarande invånare men dyrare för framtida Nackabor. Det känns inte riktigt bra, sa Nackalistans Kristina Granlund.

Men beräkningarna förutsätter att räntan under de 30 åren ligger på 3 procent, konsumentprisindex höjs med 2 procent per år och att elen kostar i snitt 1,5 kronor per kilowattimme. 

Skulle räntan i stället ligga på 4 procent blir det 46,8 miljoner kronor dyrare att bygga i egen regi. Högre byggkostnader, högre elpriser och högre inflation kan också göra det dyrare för kommunen att bygga själv än att hyra.

Dessutom ger Hemtags alternativ lägre klimatavtryck, mer bassängyta och gym inomhus och utomhus.

– Vi får en bättre anläggning och vi slipper risken att byggkostnader, elpriser och inflation blir högre än väntat. Att betala mindre än en halv miljon om året extra för att hyra tycker jag är en billig försäkring, säger Mats Gerdau.

”Tappar rådigheten över marken”

Alliansen anser att kommunen även efter försäljningen behåller kontrollen över marken genom sitt planmonopol.

”Även om marken säljs så får köparen inte göra vad man vill med den, typ riva simhallen om ett antal år och bygga bostäder där i stället”, skriver Mats Gerdau.

Oppositionsrådet Johanna Kvist (S) ser ändå nackdelar.

– Vi har ju faktiskt sålt marken och då tappar vi rådigheten över den. Nu förtätas också Orminge och då tycker jag det kan vara bra att ha rådighet över mark nära Orminge centrum.

Simhallen beräknas ha en livslängd på 50 år. Oppositionen underströk osäkerheten kring vad det kommer att kosta kostar att hyra hallen när kontraktet med Hemtag löper ut efter 30 år.

– Det kan bli ordentligt dyrt. Hyreskostnaden kan komma att höjas med mer än de 2 procent som används i kalkylen, sa Kristina Granlund.

Nacka ska hyra ny simhall för 788 miljoner

Fastighetsbolaget Hemtag ska bygga, äga och driva Myrsjö simhall i Orminge. Det beslutade kommunstyrelsen på måndagen. Kommunen ska hyra hallen för 23,9 miljoner kronor om året i 33 år. Socialdemokraterna tycker att kommunen borde undersöka om det blir billigare själv driva simhallen.

Myrsjö simhall som ska byggas vid Myrsjö sportcentrum beräknas vara klar 2025. Hallen ska kunna ta emot 200 000 besökare om året.

– Nu tar vi nästa steg mot att förverkliga något som är ett utmärkt tillskott såväl till Orminge och Myrsjö sportcentrum som till hela kommunen. Vi kommer få en simhall för medborgare i alla åldrar och med ett utbud som riktar sig till alla typer av målgrupper, säger fritidsnämndens ordförande Karin Teljstedt (KD).

Lägre klimatavtryck

Myrsjö simhall ska bland annat ha en 25-metersbassäng med åtta banor.

Myrsjö simhall ska bland annat ha en 25-metersbassäng med åtta banor.

Hemtag/Sharc

Enligt Alliansen kommer simhallens koldioxidavtryck vara ”30–40 procent mindre jämfört med traditionellt byggda anläggningar”. 

”Myrsjö simhall kommer att byggas enligt ett helt nytt hållbart koncept med minskad energiförbrukning vid byggnation och drift, ökad livslängd för byggnaden med mindre användning av betong till förmån för trä, och med ett bättre inomhusklimat för de badande”, skriver Alliansen.

Hemtag får köpa marken vid Myrsjö sportcentrum av kommunen för att bygga simhallen för 17 miljoner kronor. I gengäld går kommunen alltså med på att hyra simhallen i 33 år för totalt 788 miljoner kronor.

– Hållbart upplägg, hög kvalitet i verksamheten och stora mervärden kommer att göra simhallen till en attraktiv mötesplats för Nackabor, utan att kommunen står för byggkostnader eller risktagande vid driften av anläggningen. Det här är något som kommer alla till gagn, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M).

S: ”För hög årskostnad”

Oppositionsrådet Johanna Kvist (S) är positiv till ”en ny simhall i Myrsjö äntligen är på gång” men hon har farhågor.

Hon skriver att fritidsnämnden har siffror som ”tyder på att en modell där simhallen uppförs och drivs i egen regi skulle bli billigare för både skattebetalarna och simhallens besökare”.

”Vi anser att detta inte är ett bra utnyttjande av kommunens resurser, som ska vara maximalt värde för skattepengarna. Det är en för hög årskostnad av driften och en stor investering om man jämför med kommunens drift av befintliga anläggningar samt investeringar som gjorts för simanläggningar. Moderaterna visar genom att driva igenom upphandlingen den ideologiska skillnaden med att överföra skattepengarna till privata aktörer”, skriver hon.

”Helt immuna mot fakta”

Mats Gerdau framhåller hyran för Myrsjö simhall har jämförts kostnaden kommunen kommer att ha för Näckenbadet som ska byggas i kommunal regi.

”Den information vi fick igår var att hyran för Näckenbadet blir drygt 18 miljoner (redovisat i KS i december). Därtill kommer driftkostnader (av reningsanläggning, löpande underhåll etc) och den ersättning som Medely får för att driva anläggningen (de får 4 miljoner i år för två anläggningar, så ca 2 för respektive). Därmed är man uppe i 22 miljoner. Till detta ska nu läggas en sannolikt höjd ränta som gör att man kommer upp i 25 miljoner i årlig kostnad för Näckenbadet, dvs något mer än Myrsjö simhall. Detta var den information som gavs på KS i går, men S verkar helt immuna mot fakta och ideologiskt blockerade av att allt ska drivas offentligt”‚ skriver Mats Gerdau i ett mejl till Mitt i.

Myrsjö simhall: bassänger, gym och rutschkanor

En 25-metersbassäng med möjlighet till åtta tävlingsbanor.

En multibassäng med höj- och sänkbar botten.

Två bassänger för lek- och familjebad med rutschkanor.

Gym och gruppträningssal.

Studieplatser för unga.

Källa: Nacka kommun

Simhallens hyreskontrakt på 788 miljoner stoppades

Alliansens förslag om att hyra en ny simhall vid Myrsjö sportcentrum i 33 år för totalt 788 miljoner kronor fick bakläxa i kommunfullmäktige. Oppositionen vill först jämföra vad det kostar att bygga hallen i kommunal regi.

Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari att Hemtag ska bygga, äga och driva Myrsjö simhall i Orminge och att kommunen ska hyra den i 33 år för totalt 788 miljoner kronor. Hallen beräknas vara klar 2025 och ska kunna ta emot 200 000 besökare om året.

Oppositionen välkomnar en simhall men tycker att kommunen borde jämföra vad det kostar att bygga den i egen regi först.

– Vi har vid upprepade tillfällen sagt att vi saknar en jämförelse mellan den föreslagna modellen där vi har en privat aktör som ska bygga, äga och driva kontra vad det kostar att ha hela eller delar i kommunal regi, sa oppositionsrådet Johanna Kvist (S) på kommunfullmäktige på måndagen.

Med 31 röster mot 30 röstade Socialdemokraterna, Nackalistan, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet för att frågan om Myrsjö simhall ska utredas vidare.

– Vi tycker att det är viktigt att vi har ekonomiska jämförelser, ordentliga underlag när vi tar stora beslut som kommer att påverka Nackaborna en lång tid framöver, sa Johanna Kvist.

Kommunalrådet Mats Gerdau (M) har tidigare den föreslagna årshyran på 23,9 miljoner kronor för nya Myrsjö simhall med nya Näckenbadet som ska byggas i kommunal regi.

”Hyran för Näckenbadet blir drygt 18 miljoner (redovisat i KS i december). Därtill kommer driftkostnader (av reningsanläggning, löpande underhåll etc) och den ersättning som Medely får för att driva anläggningen (de får 4 miljoner i år för två anläggningar, så ca 2 för respektive). Därmed är man uppe i 22 miljoner. Till detta ska nu läggas en sannolikt höjd ränta som gör att man kommer upp i 25 miljoner i årlig kostnad för Näckenbadet, dvs något mer än Myrsjö simhall. Detta var den information som gavs på KS i går, men S verkar helt immuna mot fakta och ideologiskt blockerade av att allt ska drivas offentligt”‚ skriver Mats Gerdau i ett mejl till Mitt i.

Myrsjö simhall: bassänger, gym och rutschkanor

En 25-metersbassäng med möjlighet till åtta tävlingsbanor.

En multibassäng med höj- och sänkbar botten.

Två bassänger för lek- och familjebad med rutschkanor.

Gym och gruppträningssal.

Studieplatser för unga.

Källa: Nacka kommun