Myrsjö simhall som ska byggas vid Myrsjö sportcentrum beräknas vara klar 2025. Hallen ska kunna ta emot 200 000 besökare om året.

– Nu tar vi nästa steg mot att förverkliga något som är ett utmärkt tillskott såväl till Orminge och Myrsjö sportcentrum som till hela kommunen. Vi kommer få en simhall för medborgare i alla åldrar och med ett utbud som riktar sig till alla typer av målgrupper, säger fritidsnämndens ordförande Karin Teljstedt (KD).

Lägre klimatavtryck

Myrsjö simhall ska bland annat ha en 25-metersbassäng med åtta banor.

Myrsjö simhall ska bland annat ha en 25-metersbassäng med åtta banor.

Hemtag/Sharc

Enligt Alliansen kommer simhallens koldioxidavtryck vara ”30–40 procent mindre jämfört med traditionellt byggda anläggningar”. 

”Myrsjö simhall kommer att byggas enligt ett helt nytt hållbart koncept med minskad energiförbrukning vid byggnation och drift, ökad livslängd för byggnaden med mindre användning av betong till förmån för trä, och med ett bättre inomhusklimat för de badande”, skriver Alliansen.

Hemtag får köpa marken vid Myrsjö sportcentrum av kommunen för att bygga simhallen för 17 miljoner kronor. I gengäld går kommunen alltså med på att hyra simhallen i 33 år för totalt 788 miljoner kronor.

– Hållbart upplägg, hög kvalitet i verksamheten och stora mervärden kommer att göra simhallen till en attraktiv mötesplats för Nackabor, utan att kommunen står för byggkostnader eller risktagande vid driften av anläggningen. Det här är något som kommer alla till gagn, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M).

S: ”För hög årskostnad”

Oppositionsrådet Johanna Kvist (S) är positiv till ”en ny simhall i Myrsjö äntligen är på gång” men hon har farhågor.

Hon skriver att fritidsnämnden har siffror som ”tyder på att en modell där simhallen uppförs och drivs i egen regi skulle bli billigare för både skattebetalarna och simhallens besökare”.

”Vi anser att detta inte är ett bra utnyttjande av kommunens resurser, som ska vara maximalt värde för skattepengarna. Det är en för hög årskostnad av driften och en stor investering om man jämför med kommunens drift av befintliga anläggningar samt investeringar som gjorts för simanläggningar. Moderaterna visar genom att driva igenom upphandlingen den ideologiska skillnaden med att överföra skattepengarna till privata aktörer”, skriver hon.

”Helt immuna mot fakta”

Mats Gerdau framhåller hyran för Myrsjö simhall har jämförts kostnaden kommunen kommer att ha för Näckenbadet som ska byggas i kommunal regi.

”Den information vi fick igår var att hyran för Näckenbadet blir drygt 18 miljoner (redovisat i KS i december). Därtill kommer driftkostnader (av reningsanläggning, löpande underhåll etc) och den ersättning som Medely får för att driva anläggningen (de får 4 miljoner i år för två anläggningar, så ca 2 för respektive). Därmed är man uppe i 22 miljoner. Till detta ska nu läggas en sannolikt höjd ränta som gör att man kommer upp i 25 miljoner i årlig kostnad för Näckenbadet, dvs något mer än Myrsjö simhall. Detta var den information som gavs på KS i går, men S verkar helt immuna mot fakta och ideologiskt blockerade av att allt ska drivas offentligt”‚ skriver Mats Gerdau i ett mejl till Mitt i.