Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari att Hemtag ska bygga, äga och driva Myrsjö simhall i Orminge och att kommunen ska hyra den i 33 år för totalt 788 miljoner kronor. Hallen beräknas vara klar 2025 och ska kunna ta emot 200 000 besökare om året.

Oppositionen välkomnar en simhall men tycker att kommunen borde jämföra vad det kostar att bygga den i egen regi först.

– Vi har vid upprepade tillfällen sagt att vi saknar en jämförelse mellan den föreslagna modellen där vi har en privat aktör som ska bygga, äga och driva kontra vad det kostar att ha hela eller delar i kommunal regi, sa oppositionsrådet Johanna Kvist (S) på kommunfullmäktige på måndagen.

Med 31 röster mot 30 röstade Socialdemokraterna, Nackalistan, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet för att frågan om Myrsjö simhall ska utredas vidare.

– Vi tycker att det är viktigt att vi har ekonomiska jämförelser, ordentliga underlag när vi tar stora beslut som kommer att påverka Nackaborna en lång tid framöver, sa Johanna Kvist.

Kommunalrådet Mats Gerdau (M) har tidigare den föreslagna årshyran på 23,9 miljoner kronor för nya Myrsjö simhall med nya Näckenbadet som ska byggas i kommunal regi.

”Hyran för Näckenbadet blir drygt 18 miljoner (redovisat i KS i december). Därtill kommer driftkostnader (av reningsanläggning, löpande underhåll etc) och den ersättning som Medely får för att driva anläggningen (de får 4 miljoner i år för två anläggningar, så ca 2 för respektive). Därmed är man uppe i 22 miljoner. Till detta ska nu läggas en sannolikt höjd ränta som gör att man kommer upp i 25 miljoner i årlig kostnad för Näckenbadet, dvs något mer än Myrsjö simhall. Detta var den information som gavs på KS i går, men S verkar helt immuna mot fakta och ideologiskt blockerade av att allt ska drivas offentligt”‚ skriver Mats Gerdau i ett mejl till Mitt i.