Att några i personalen inte har tillräcklig kunskap i svenska ökar risken för missuppfattningar, fel vid delegering av medicin och att tolka de äldre medicinskt skriver Ivo bland annat i sin granskningsrapport.

Granskat alla äldreboenden

Ivo pekar också på brist vad gäller dokumenterade vårdplaner, medan andra granskningsområden får grönt ljus.

Ivo har granskat samtliga Sveriges kommunalt drivna äldreboenden och språkkunskaperna uppges i majoriteten av sjuksköterskeenkäterna som ett problem.

Ska svara på kritiken

Stadsdelsförvaltningen, som i höst ska satsa på svenskundervisning kopplad till omsorgsyrket, ska svara på kritiken senast 19 juni.

Frågan kommer upp på bordet hos Skarpnäcks stadsdelsnämnd den 15 juni.