Stadsdelsnämnden kallar den "treåringen", men här finns inga fantasier om riddare, prinsessor, monster och slott. Däremot ger flerårsbudgeten en hel del kring både ekonomi, mål, prognoser, problem, behov och satsningar som Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har att jobba med 2024 med utblick mot 2025 och 2026.

– Ekonomin i år ser stabil ut och det finns ingen prognos om underskott. Förutsättningarna för kommande år känner vi ännu inte till, säger stadsdelsdirektören Karin Bülow.

De äldre blir fler

De stora byggprojekten i stadelsområdet har ännu ingen spade i backen och befolkningen spås därför öka svagt från 47 150 personer 2023 till 47 750 om tre år. Men i åldersspannet 80-89 år rör det på sig. 80-åringarna spås om tre år vara 33 procent fler än de är i dag. Det ger ökade behov av äldreomsorg.

Att det redan i dag finns ett problem att anställa och behålla personal liksom hitta personal med rätt kompetens beskrivs som ett problem av stadsdelen.

– Vi behöver jobba på att nå ut och få folk att vilja jobba i äldreomsorgen, men också få folk att stanna kvar. En del i det är utbildningssatsningar och genomgång av arbetsmiljön och organisation, säger avdelningschefen Lena Hedin.

I höst planeras svenskundervisning tre timmar i veckan för 35 anställda i hemtjänsten och på Hemmet för gamla. Ett pilotprojekt är genomfört och stadsdelen tänker fortsätta med svenskundervisningen som har inriktning mot just äldreomsorg kommande år.

Personal på Hemmet för gamla i Enskededalen och i hemtjänsten ska få svenskundervisning för att höja kvalitén på omsorgen och det kollegiala arbetet.

Personal på Hemmet för gamla i Enskededalen och i hemtjänsten ska få svenskundervisning för att höja kvalitén på omsorgen och det kollegiala arbetet.

Anders Björklund

Bättre kommunikation med både de äldre och kollegor "ska ge högre omsorgskvalitet och ökad patientsäkerhet" skriver stadsdelen i en ansökan om pengar för vikarier.

– Det är ju ingen Komvux-utbildning. Utbildningen ska ha fokus mot omsorgens arbetsuppgifter och kommunikationen och dokumentationen som krävs, säger Lena Hedin.

Lokal koldioxidbudget

I ett särskilt utlåtande skriver majoriteten bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att förvaltningen ska se över möjligheten att införa en lokal koldioxidbudget som hjälp för stadsdelen att hålla ramarna för Parisavtalet. En sådan finns redan för staden i stort.

– Det vore bra att kunna bryta ned den för att komma närmre verksamheterna och klimatpåverkan lokalt, säger Cecilia Obermüller (MP), ordförande i stadsdelsnämnden.