Ivo har beslutat att stänga ner HVB–hemmet Strandvillan i Tyresö efter upprepade händelser som gör att det inte går att bedriva verksamheten på ett säkert sätt. Enligt uppgifter till Ivo har det också visats på allvarliga brister i verksamheten.

Man gör bedömningen att de missförhållanden som finns i verksamheten utgör fara för liv, hälsa och den personliga säkerheten för de placerade ungdomarna. Beslutet är fattat för att tillfälligt förbjuda bolaget att driva verksamhet vid boendet.

– Det är de oklara omständigheterna som behövs utredas vidare, säger Frida Tamker.

Tillsatte intern utredning

Även bolaget Sida vid Sida som är ansvariga för boendet håller med om att en utredning behövde göras.

– I april tillsatte vi en intern utredning och vidtog åtgärder. Vi meddelade Ivo och bad dem utreda våra åtgärder. Istället stängde de ner verksamheten, säger Lelle Hagström, metod- och pedagogiskt ansvarig på Sida vid Sida.

Misstänkta brott

Ivo har valt att agera skyndsamt. Det innebär att det styrande bolaget inte fått möjlighet att bemöta alla uppgifter. Trots detta bedöms läget vara såpass allvarligt att beslutet om nedstängning tagits.

Bland annat ska bolaget enligt Ivo inte i tillräcklig omfattning utrett avvikelser i form av allvarliga händelser där misstänkt brottslighet begåtts av ungdomar inskrivna på Strandvillan. Bolaget har även enligt IVO tagit in barn och ungdomar som inte tillhör den målgrupp som Strandvillans tillstånd innefattar.

– Vi har tillstånd att ta in de med missbruksproblematik. Sedan har ungdomar med missbruk nästan alltid med sig kriminalitet som en del i problematiken, säger Lelle Hagström.

23 anmälningar

Det ska röra sig om 23 anmälningar från den 6 mars 2021 fram till 1 juni 2022 där händelser skett på boendet eller har kopplingar till ungdomar som är och har varit inskrivna på boendet. Fyra av dessa anmälningar är pågående. Anmälningarna som har upprättats rör bland annat stöld, rån, misshandel, narkotikabruk, narkotikainnehav och grovt vapenbrott.

Beslutet gäller från den 8 juli och framåt. Samtliga ungdomar är idag utskrivna.

– Rättsligt vill vi överklaga beslutet, men rent ekonomiskt kan det vara en för stor kostnad att överklaga, säger Lelle Hagström.