Högsbo

Nio kvadrat. Åtta av cellerna har våningssäng och är anpassade för dubbelbeläggning.

Nio kvadrat. Åtta av cellerna har våningssäng och är anpassade för dubbelbeläggning.

Johanna Roos

36 blågrå dörrar längs en lång korridor. Bakom varje celldörr går den splitternya inredningen uteslutande i trä – möbler som tillverkats av intagna på Kumlaanstalten.

I fotändan av varje säng hänger en liten tv-skärm på väggen. Men om den får användas och i så fall vilka kanaler man får titta på bestäms av graden av restriktioner, som i sin tur beror på vilket brott man misstänks för.

Ny utmaning. Kriminalvårdaren Meri-Tuuli Decker Sinivuori berättar att personalen fått vara med och utforma det nya häktet.

Ny utmaning. Kriminalvårdaren Meri-Tuuli Decker Sinivuori berättar att personalen fått vara med och utforma det nya häktet.

Johanna Roos

Akut platsbrist

Kriminalvården utökar just nu sina anstalts- och häktesplatser runt om i hela Sverige. Tidigare i våras öppnade nya häktesplatser på anstalterna Hinseberg och Beateberg och nu är det Högsbos tur.

Under högtidliga former invigdes i förra veckan det nya restriktionshäktet intill den nuvarande anstalten och gemensamhetshäktet.

Den 29 maj är planen att de första intagna kan tas emot.

Kriminalvårdaren Meri-Tuuli Decker Sinivuori är en av personalen som nu kommer att gå över till det nya häktet.

– Det känns jättekul att få vara med från starten och alla är väldigt peppade. Jag tror att den fysiska miljön påverkar jättemycket och är viktig både för oss som jobbar här och för våra klienter.

I mål. Lisa Johansson är delprojektledare för det nya häktet som invigdes förra tisdagen.

I mål. Lisa Johansson är delprojektledare för det nya häktet som invigdes förra tisdagen.

Johanna Roos

Tillfälligt bygglov

Det höga modulhuset med mörkgrå fasad ska bidra till att minska platsbristen och de 44 nya platserna tros snart vara fyllda.

Byggnaden är uppförd med tillfälligt bygglov som gäller under tio år med möjlighet att ansöka om ytterligare fem år. Liknande temporära lösningar görs på flera håll i syfte att snabbt kunna få fram fler platser.

Som intagen på det nya häktet spenderar man upp till 23 timmar om dygnet i cellen med rätt till en timme på någon av de 30 kvadratmeter stora rastgårdarna med gallertak, som nås från separata dörrar på översta våningen.

Lucka. Alla celldörrar har en lucka man kan öppna.

Lucka. Alla celldörrar har en lucka man kan öppna.

Johanna Roos

Enligt kriminalvårdsinspektör Dennis Bergström, som kommer att leda ett av arbetslagen på det nya häktet, jobbar personalen hela tiden för att bryta isoleringen med olika aktiviteter.

– I gemensamhetsrummet kan man laga mat eller spela spel tillsammans, men all verksamhet är personalledd och vi bestämmer vilka klienter som får ha kontakt.

Frisk luft. Rastgårdarna nås från separata dörrar på översta våningen.

Frisk luft. Rastgårdarna nås från separata dörrar på översta våningen.

Johanna Roos

Tuff ovisshet

Han menar att det på många sätt är mer påfrestande att vara häktad än intagen på en anstalt, vilket ställer höga krav på häktespersonalen.

– Det är tufft att vara så tidigt i processen och inte veta vad som ska hända. På en anstalt har du redan gått igenom hela processen och vet hur länge du ska sitta. Här vet du ingenting och därför är vi i personalen superviktiga.

På det nya häktet kommer personer misstänka för många olika brott att sitta, med undantag för de allra grövsta.

– Teoretiskt sett så skulle det kunna sitta en misstänkt rånare, en misstänkt pedofil och en misstänkt för misshandel i cellerna intill varandra, säger Dennis Bergström.

Är ni väldigt medvetna om vilken typ av brott de intagna misstänks för?

– I regel är man det, men jag brukar säga till personalen att inte stirra sig blinda på det.

Lånetelefon. Häktade får inte använda privata mobiltelefoner, men kan ansöka om att få ringa anhöriga.

Lånetelefon. Häktade får inte använda privata mobiltelefoner, men kan ansöka om att få ringa anhöriga.

Johanna Roos