Socialnämndens ordförande Martin Normark (L) förklarar varför han valde att ta bort ärendet gällande upphandlingen av LSS-boenden från dagordningen vid nämndens senaste möte. Foto: Niklas Loman / Upplands-Bro kommun

Inget beslut om utförsäljningen av gruppbostäder i Upplands-Bro

Vid socialnämndens senaste möte skulle politikerna ta ställning till ett förslag om att fem av kommunens tio LSS-boenden skulle upphandlas till privata utförare. Nämndens ordförande valde dock att ta bort ärendet från dagordningen – nu förklarar han varför.

  • Publicerad 11:50, 8 okt 2021

Vid socialnämndens möte den 30 september skulle politikerna ta ställning till förslaget om att upphandla fem av sina tio LSS-boenden.

Ordförande Martin Normark (L) tog dock bort punkten om gruppbostäderna från dagordningen.

Kommunen förbereder utförsäljning av gruppbostäder

Enligt ett förslag så skulle gruppbostäderna Gula villan, Rosa villan, Parkvägen och Östervägen läggas ut på entreprenad. Politikerna skulle vid sitt möte hantera ett förslag om att ge socialkontoret i uppgift att inleda en upphandling om detta.

Planen: Kommunen vill bygga LSS-boende på fotbollsplanen

Mitt i har tagit del av ett informationsbrev som gått ut till berörda anställda om planerna efter politikernas möte. Av brevet framgår att ordförande tog bort ärendet från dagordning. I brevet läser vi:

"Bedömningen var att ärendet behöver utredas ytterligare innan nämndärendet eventuellt kan presenteras i Socialnämnden vid ett senare tillfälle".

Avsändaren till skrivelsen är bland annat socialchefen Helena Åman, man skriver att mer information kommer delges de anställda vid eventuella förändringar i ärendet och tillägger: "Ambitionen är att hålla en tydlig och öppen dialog".

Varför tog du bort ärendet?

– Det är en tjänsteskrivelse med ett förslag, vi känner att vi behöver en fullödigt faktaunderlag, det har ställts frågor från bland annat föräldrar och vid beredningen, säger Martin Normark (L), ordförande, socialnämnden.

Ansvarig politiker: ”Inget är klart”

Martin Normark förklarar för Mitt i att han dels saknar en "ordentlig redovisning av den befintliga funktionen". Med detta menar han de boenden som kommunen i dag har och hur dessa fungerar.

– Det enda vi vill är att saker ska bli bättre, det är ingen princip att det ska vara privat, utan vi vill se vad som kan bli bättre, säger Martin Normark.

Fastighetsjättens nederlag: "Moraliskt har vi rätten på vår sida"

Stämde Upplands-Bro på 150 miljoner – måste betala rättegångskostnader på 2 miljoner. Fastighetsbolaget Kilenkrysset stämde Upplands-Bro kommun på 152 miljoner efter ett infekterat avtalsbråk. Nu har dom meddelats: Kilenkrysset får inte en krona, istället tvingas man betala miljoner...onsdag 27/10 11:28