För några veckor sedan skrev Mitt i om konflikten som uppstått i samband med att den stora sopsugen som tar hand om avfallet för stora delar av Skarpnäck renoverades.

Representanter för Sopsam, som tar beslut för sopsugen, har länge uttryckt en önskan om Stockholm vatten och avfall (Svoa) tar över ansvaret för sopsugen.

Rättigheter

Svoa har tidigare uttryckt intresse, men när Mitt i nu ställer frågan svarar enhetschefen Jonas Dahllöf att detta inte är aktuellt och att de generellt sett inte tar över anläggningar på kvartersmark. Han påpekar att stora delar av sopsugen ”går i kvartersmark, ibland även genom byggrätter och byggnader.”

Sopsugen ägs i dag av samfälligheten Sopsam, vari ett stort antal bostadsrättsföreningar ingår, men också Stockholmshem, Skarpnäckskyrkan med flera.