Att göra sig av med löv, grenar och annat trädgårdsavfall genom att elda upp dem på tomten tycker många är en smidig lösning. Men för den som bor inom detaljplanelagt område är det inte tillåtet.

Kommunen motiverar det med att röken är skadlig för hälsan och kan störa grannarna. För både trädgården och miljön i stort är det också bättre att med en kompost än att man sätter eld på trädgårdsskräpet.

Vill man ändå ha majbrasa på tomten behöver man ha dispens från förbudet.

Men till miljöförvaltningen har det hittills bara inkommit en enda sådan ansökan. Den gäller det traditionella valborgsmässoeld vid Kyrkviken, som kommunen anordnar. Kommunen har alltså ansökt tillstånd hos sig själv.

Några privatpersoner eller föreningar har inte hört av sig.

Det måste betyda att det antingen är få som gör majbrasa eller att man gör det utan dispens?

– Ja, och så kan man ju göra om man inte bor inom detaljplanelagt område. Vi får väl hoppas att de flesta går på den stora fina brasan som kommunen arrangerar vid Kyrkviken, säger miljöinspektör Kristina Söderberg.

För den som glömt eller inte hunnit söka dispens finns hopp, även om man får skynda sig.

– Avser man att elda på valborg måste man in med sin ansökan i början av veckan.

Vad händer om man eldar utan dispens?

– Krasst så bryter du mot en lokal föreskrift och kan bli föremål för vår tillsyn. Om det är återkommande och man eldar fler gånger så kostar det ganska mycket pengar. Man får ett vitesföreläggande, säger Kristina Söderberg.