Beslutet om det fortsatta arbetet med Nytorps gärde har skjutits upp möte efter möte sedan i mars.

Trots fördröjningen är den nya majoritetens beslut till största del likt tjänstemannaförslaget som Mitt i skrev om i våras.

Här går det sakta

Stadsbyggnadskontoret har under året jobbat med en inriktning mot lågfartsgator vid Nytorps gärde.

Med en ny politisk majoritet vid ratten, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, ser bilisterna ut att få räkna med saktare takt än så.

– Vi vill se en gångfartsgata längs med parken och intill husen på gärdets norra sida. Bilisterna får köra riktigt sakta. Det är den viktigaste förändringen i vårt beslut, säger Jan Valeskog (S) som är stadsbyggnadsnämndens nya ordförande.

Majoriteten vill även se gångfart på en ny lokalgata intill de större kringbyggda kvarteren intill Åstorpsringen.

Inga stora förändringar

Annars är den nya majoritetens beslut väldigt likt det förslag stadsbyggnadskontoret lagt fram.

Det handlar bland annat om omformning av ovan nämnda kringbyggda kvarter som hamnat i siktlinjen mot Dalenhållet, om du ställer dig på gärdet och ser västerut mot Åstorpsringen.

– Vi föreslår att de i sin form på ett bättre sätt ska anknyta­ till dagens bebyggelse, sade stadsplaneraren Sandra Öhrström i våras till Mitt i.

Hoppas på byggstart 2026

Hur omformningen ska gå till är inte formulerat. Mer konkret är tanken när det gäller ett hus som planeras utanför själva gärdet, på Åstorpsringen närmre Kärrtorps centrum.

Det föreslås bli en våning lägre för att bättre smälta in bland husen som redan finns i närheten.

En annan viktig del är att fortsätta utredningarna kring översvämningsrisken för gärdet som ligger i en lågpunkt och redan i dag får vattensamlingar vid större regn och snösmältning.

Med fördröjningen av delbeslutet tänker Jan Valeskog nu att en ny detaljplan kan antas 2026. Han hoppas ändå på byggstart samma år som också var tidplanen efter samrådet.

– Det är vår förhoppning.

Den tidigare majoriteten ville helt gå på tjänstemannaförslaget som lades fram för nämnden i mars.

"Vi tycker att kontorets förslag och de revideringar som föreslås där är bra, och valde därför att gå på det. Det här har förutsättningar för att bli ett mycket fint projekt och vi är glada för att processen nu kan gå vidare." skriver Kristina Lutz från Moderaterna i en kommentar till Mitt i.

https://www.mitti.se/nyheter/forslaget-hus-vid-nytorps-garde-forandras/repvda!ALbkRD6dSgkicUYSenj1Zw/

https://www.mitti.se/nyheter/protestgruppen-bygg-inte-bort-naturen/repvas!H32eqBg6hiR01WN2cRTmjQ/

https://www.mitti.se/nyheter/stockholm-ar-inte-ett-museum/repvbd!M4KVNaoOKjielOToBgASRA/