Planerna för den tillfälliga infartsparkering på grusplanen i Ekendal fick ta en vända till i byggnadsnämnden, med samma resultat som tidigare: Det blir ingen parkering där.

– Tekniska enheten fick i uppdrag att söka bygglovet i våras från det dåvarande styret. Förutsättningarna för infartsparkering på platsen har inte ändrats så byggnadsnämnden tog beslut att avslå ansökan denna gång, säger Hanna Emilsson, teknisk chef på Ekerö kommun.

När bygglovet söktes för en infartsparkering vid Ekendal förra vändan godkändes det av byggnadsnämnden. Men länsstyrelsen överklagade beslut eftersom platsen ligger intill en förskola och att vägen dit inte skulle tåla den trafik en infartsparkering skulle innebära.

Eftersom alla dessa omständigheter är oförändrade så nekade byggnadsnämnden alltså denna gång ansökan direkt.

– Det är inte en lämplig plats för en parkering. Grusplanen används för sport och förskolan intill kommer att öppna igen i början på nästa år efter renoveringen, säger Hanna Emilsson.