Företagstomten. Två ihopbyggda hus finns på företagstomten i dag. Det är ännu oklart om och hur mycket som skulle rivas om det blir bostäder här. Foto: Anders Björklund

Industrihus i Bagarmossen kan rivas när bostäder byggs

Ljusnevägen i Bagarmossen ska få nytt utseende. Nu går två företag fram med planer som innebär nya bostäder mittemot djursjukhuset och vid de gamla företagshusen på gatan. Stockholms stad har dock bantat antalet bostäder inledningsvis.

  • Publicerad 05:30, 23 maj 2022

Mycket är ännu oklart när det gäller planerna för de två fastigheterna på Ljusnevägen. Både när det gäller antalet bostäder och verksamhetslokaler, men också om eller hur mycket av kontors- och industrihusen i tegel från 1964 som rivs om bygget blir verklighet.

Alm Småa Bostad AB som är det ena företaget som vill bygga har i sin ansökan angett intresse av att bygga 200-250 bostäder på företagstomten.

Nu har stadsbyggnadsnämndens politiker bestämt att staden ska arbeta fram en detaljplan. Majoriteten skriver i ett uttalande:

"Förslaget kan få påverkan på vissa befintliga och uppskattade verksamheter. Kontoret bör därför utreda huruvida det är möjligt att genomföra eventuella påbyggnader och tillbyggnader istället för rivning. Ett av de befintliga husen är också redan inrättat som bostäder."

Konstnär. Konstnären Mattias Selldén vid industrihuset där han har sin ateljé och önskar stanna. Här finns också bland andra konstnärsstudion Studio Selva och Gamla Enskede lådcyklar. Foto: Anders Björklund

Ljusnevägen. Stadens karta visar bostäder både platsen för de befintliga tegelhusen och på baksidan av dessa, liksom mittemot djursjukhuset. Foto: Stadsbyggnadskontoret

I startpromemorian har staden inledningsvis bantat ned antalet bostäder på företagstomten till 80 bostäder.

– Vi bedömde att det inte är möjligt med så mycket bostäder. Men det är en tidig uppskattning och vi får titta vidare på antalet i planskedet, säger stadsplaneraren Adam Hörnedal.

Varför inte fler än 80?

– Vi har utgått från bebyggelsestrukturen och det handlar om att få bra livsmiljöer, både i förhållande till antalet huskroppar. Husen ska också anpassas till kringliggande bebyggelse.

Mitt emot Bagarmossens djursjukhus vill Wåhlin fastigheter AB bygga på hällmark. Här är det fråga om två fyravåningshus i stadens förslag.

– De hade kommit in med en ansökan om 60 bostäder och vi har angett 50 bostäder. Det kommer att bli däromkring, säger Adam Hörnedal.

Hällmark. Mittemot Bagarmossen djursjukhus vill Wåhlin fastigheter AB bygga två lägenhetshus. Foto: Anders Björklund

I industrihuset på företagsområdet finns i dag mindre företag och konstateljéer med rivningskontrakt, bland annat Studio Selva som stått bakom arrangemangen av Skogssalong i Bagarmossen.

När Mitt i kommer till Ljusnevägen kommer konstnären Mattias Selldén ut från sin studio.

– Vi vet ju att det är rivningskontrakt, men hoppas få vara kvar så länge som möjligt. Jag har ju byggt upp verksamheten här nu.

Han fortsätter:

– Det är ett dubbelt problem. Å ena sidan behöver folk någonstans att bo, men å andra sidan behöver icke-kommersiella verksamheter och kulturarbetare någonstans att vara, annars får man en död stad.

Tidplanen för hyresrätter

I stadens startpromemoria föreslås 130 hyresrätter på Ljusnevägen, men också kontor och komersiella lokaler.

Våren 2023 kan en ny detaljplan läggas fram enligt den preliminära tidplanen.

Sommaren 2024 kan detaljplanen antas om processen rullar på utan förhinder.

Visa merVisa mindre