Hammarkullen

Hon har blivit ”Rektor Linnéa” med hela Sverige. Hon är en flitig debattör i skolfrågor och syns allt oftare i offentligheten.

Linnéa Lindquist, numera biträdande rektor på Hammarkullsskolan, räds inte att stå upp för sina hjärtefrågor och är öppet kritisk mot det svenska skolsystemet – som hon menar behöver förändras i grunden.

2016 tog hon över som rektor för Hammarkullsskolan, som då präglades av en rad problem: Elever som lärde sig läsa alldeles för sent och hamnade efter i undervisningen, en hög omsättning bland lärarna, rörigt i klassrummen och våld mellan eleverna.

"Jätteglad och hedrad"

Sju år senare ser det helt annorlunda ut med en fungerande organisation, kontinuitet bland lärarna, ett gott samarbete med föräldrarna, elever som lär sig läsa tidigare och har höjt sina kunskapsresultat.

Många har inspirerats av hennes outtröttliga engagemang och i förra veckan uppmärksammades hon av insamlingsstiftelsen Måns Jenningers minnesfond som utsett henne till årets eldsjäl.

Priset delas ut till den som i handling har visat att alla i skolan har rätt till trygghet och gemenskap. I motiveringen nämns hennes enastående arbete för barns rätt till skola och läsning.

– Jag blir jätteglad och hedrad givetvis. Det betyder också att det fina arbete min personal gör på Hammarkulleskolan ger avtryck och att andra kan inspireras av vårt arbetssätt.

Viktigt känna delaktighet

För att skapa trygghet och gemenskap i skolan tror hon att det viktigaste är att alla elever har någon vuxen på skolan som de känner förtroende för och kan prata med.

– På lågstadiet är det ofta klassläraren, men det kan även vara en mentor, en kurator, en fritidspedagog eller någon annan. Att man har en ventil om det händer saker.

Hammarkullsskolan har, liksom många andra skolor i utsatta områden, ett stort kompensatoriskt uppdrag som även sträcker sig utanför skoltid.

– Vi har en fantastisk specialpedagog som jobbat på skolan i över 25 år som håller i mycket aktiviteter, som en konstgrupp, utställningar och att baka till Hammarkullekarnevalen. Jag tror att det är viktigt att eleverna känner sig delaktiga i sitt område och känner stolthet över där man bor.  

Trots framgångarna med Hammarkullsskolan poängterar Linnéa Lindquist att arbetet inte är färdigt.

– Vi har jättemycket vi behöver jobba på, men nu har vi en grund och en utgångspunkt för att arbeta vidare. Nu är det skönt att kunna fortsätta att utveckla det vi redan gör och inte sjösätta en massa andra projekt.