NYA HUS? Planerna på de nya husen vid kommungränsen har överklagats. Foto: Albin Tingstedt/Mitt i

Husplanerna vid Trekanten har överklagats

Byggplanerna vid Trekanten fick inte den felfria byggprocess som kommunen hade hoppats på. Planerna har nämligen överklagats till mark- och miljödomstolen.

  • Publicerad 05:15, 21 apr 2021

Mitt i Botkyrka/Salem kunde för några veckor sedan rapportera om Salems kommuns planer på att bygga nya flerbostadshus i korsningen Söderby gårds väg och Sanatorievägen, den så kallade Trekanten.

Ett 70-tal nya bostäder i två hus på tre våningar vardera.

Här byggs nya bostäder i Söderby

Nu har byggprojektet stött på problem.

Planerna har nämligen överklagats till mark- och miljödomstolen av ett företag i Piteå.

"I första hand yrkar vi att mark- och miljödomstolen ska upphäva fullmäktiges beslut. I andra hand yrkar vi att mark- och miljödomstolen ska upphäva fullmäktiges beslut med återförvisning till kommunen för omarbetning och ändring", skriver de i sitt överklagande.