Brott. Ett poolbygge har skadat en fornlämning i Täby, nu anmäls händelsen till polisen. Bilden är en genrebild har inget med händelsen att göra. Foto: Mikael Andersson

Husägare byggde pool på gravfält – anmäls

Länsstyrelsen har polisanmält en händelse i Täby för brott mot kulturmiljölagen. Efter att en husägare skadat ett gravfält i samband med ett poolbygge.

  • Publicerad 14:57, 15 sep 2021

Den 21 april i år fick länsstyrelsen in ett samtal ifrån Täby kommun där de anmälde en skada på en fornlämning som skett i kommunen.

Det som skett är att en Täbybo skadat en gravplats då denna gjort markarbeten för att anlägga en pool på tomten.

Brända ben hade exponerats

Arkeologer åkte i maj i år ut till platsen för att dokumentera vad som hänt. Då såg de att ingrepp skett, både i anslutning till gravar som fanns på platsen och genom en av gravarna. Bland annat har stensättningen som var på platsen skadats kraftigt och delar av ett så kallat brandlager, som är en grav med brända ben, har exponerats.

Markägaren hade även täckt över delar av fornlämningen.

Skulle skickat in en ansökan

Markarbetet avbröts då. Markägaren som byggt poolen hade inte skickat in någon ansökan om markingrepp innan poolen byggdes, enligt Länsstyrelsen. En anmälan kom in senare, i juni.

– Man ska alltid skicka in en ansökan om tillstånd till oss om man ska bygga eller gräva nära en forninlämning, säger Ola Winter, som är fornminneshandläggare på länsstyrelsen.

Nu anmäler länsstyrelsen händelsen till polisen för misstänkt brott mot kulturmiljölagen. Då det är förbjudet att "rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller på annat sätt skada en fornlämning".

Vetenskapliga värdet går inte längre att återskapa

Länsstyrelsen bedömer att de skador som skett på brandlager och på stensättningen orsakat så stora skador att den ursprungliga kontexten och det vetenskapliga värdet inte längre går att återskapa.

– Det är ofta i sambanden som vetenskapen sitter, hur graven såg ut och hur allt var placerat till exempel. Det är svårt att veta detta om man grävt i graven, säger Ola Winter.

Det brända benmaterialet som hittats samlades in av arkeologerna.

Nu är det upp till polisen att avgöra om ett brott begåtts eller inte.

Mitt i har sökt tomtägaren.

Ansök innan du bygger

Hela gravfält består av ca 15 fornlämningar med 4 högar och 11 runda stensättningar.

Länsstyrelsen uppmanar alla att alltid skicka en ansökan om markingrepp om man ligger nära en fornlämning.

Vill du veta var fornlämningar finns i kommunen kan du söka på Fornsök.se

Visa merVisa mindre