De tre så kallade BoKlok-husen nära simhallen ska enligt förslaget rivas för att ge plats för kommande kvarter i etappen. Foto: Google Maps

Hus rivs för att ge plats för nya bostäder

65 nya bostäder planeras i nästa utbyggnad av Norra Tyresö centrum. Flera hus kommer att behöva rivas i tredje etappen, enligt förslaget.

  • Publicerad 10:11, 6 maj 2021

År 2019 blev över 200 nya hem klara i den första utbyggnaden av den nya stadsdelen Norra Tyresö centrum, som när den är färdigbyggd är tänkt att rymma närmare 1 000 bostäder.

I den andra etappen – som pågår nu – byggs Tyresös nya äldreboende intill Bollmora vårdcentral.

65 nya bostäder

Nu har första detaljplanen för ett kvarter inom den tredje etappen kommit en bit på vägen, genom att kommunstyrelsen i veckan gav planen grönt ljus. Frågan avgörs senare i kommunfullmäktige.

Tidvattengatan heter den nya vägen som ska gå till det nya äldreboendet. Det är utmed den gatan som ett hus med 5 till 6 våningar och 65 nya bostäder är på förslag. Det är den delen av utbyggnaden som kommunstyrelsen tog beslut om i veckan.

Huset har ritats för att ge intryck av att det är tre hus som står sida vid sida.

Huset vid Tidvattengatan är ritat för att se intryck av att vara tre olika hus. Foto: Illustration: ETTELVA Arkitekter

Förskolan Båten planeras rivas, som Mitt i Tyresö tidigare har skrivit om, för att ge plats för en ny park.

Också fler hus ska rivas, enligt förslaget, för att ge plats för kommande kvarter inom tredje etappen. Det är de tre vita bostadshusen i två våningar som ligger mitt emot simhallen.

"För att kunna anlägga vägområden och bygga kommande kvartersutbyggnad behöver BoKlok-husen i norr rivas", står det i tjänsteskrivelsen bakom beslutet.

Stadsdelen färdig 2028

Utbyggnaden av den nya stadsdelen beräknas pågå till år 2028. Det nya äldreboendet som nu byggs planeras öppna nästa år.

Detta är hela etapp 3

Etapp 3 ligger mellan Simvägen och Bollmoravägen.

Förslaget för hela etappen är fyra kvarter med hus i 5 till 6 våningar samt ett punkthus på 16 våningar. Totalt maximalt cirka 360 lägenheter.

Den del som nu är uppe för beslut – huset vid Tidvattengatan – har brutits ur hela etappen. Orsaken är att den nya gatan, som ska gå förbi äldreboendet, gör det möjligt att bygga kvarteret. Annars är planarbetet pausat i väntan på detaljplanering av gator.

Visa merVisa mindre