En solig majdag i fjol höll dåvarande kulturborgarrådet Jonas Naddebo pressträff i Snösätra inför förra sommarens pop up-kulturpark, "ett provtryck" inför den permanenta lösningen. Men visionen om att Stockholm ska vara lite mer som Berlin, med gatukonst och annan kultur, är inte i hamn. Byråkratin kom emellan.

Rörigt är ett ord som kan sammanfatta turerna kring det omstridda området i Snösätra. En öppen scen för graffiti och gatukonst, känd i konstkretsar långt utanför landets gränser. Men även ett tillhåll för stök, kriminalitet och illegala fester.

Området råddas av flera olika förvaltningar i staden. Men vem ansvarar för, och ska driva, frågan om en permanent kulturplats?

I detaljplanen från 1950-talet är området reglerat som upplagsområde. För att ordna kulturevenemang och annat behöver man därför ansöka om tillfälliga bygglov. Det gjordes till exempel för pop up-kulturplatsen förra våren. Så blir det även för årets aktiviteter.

Kostsamt

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har i flera år haft uppdraget att samordna arbetet med att etablera en kulturplats. Flera förvaltningar och nämnder är inblandade i projektet. I en rapport skriver förvaltningen att en detaljplaneändring till en permanent kulturplats är förenad med "mycket höga kostnader", att det skulle kräva ett brett politiskt stöd och en "tydlighet kring vem som ska bekosta, driva och vara ansvarig för detaljplanearbetet".

Förutom de finansiella och juridiska förutsättningarna så tittar man på markens förutsättningar genom prover och analyser. Tidigare prover har visat på föroreningar.

Tomburkar och soffa

Mikael Rickman är ordförande i Kulturkvarter Snösätra som verkar i området och i flera år har kämpat för att bevara det som finns kvar. Han står framför en byggnad i gränden som enligt planen ska rivas och som har fått diskussionen om vad Snösätra ska vara att blossa upp igen. Ett tiotal personer lyfter ut gammal bråte därifrån. Tomma flaskor och burkar, en gammal soffa, något som liknar en värmefläkt. Rickman berättar att de har bytt lås och dörrar på byggnaden.

– Vi vill tränga undan de kriminella tendenser som har fått härja fritt här. Det har staden misslyckats med. Huset är en viktig del av området och vi behöver en fast plats att förvara grejer på, inte bara öppna ytor. Till att börja med vill vi ordna workshops och utställningar här för att visa vad man kan göra med byggnaden. Vi har också lämnat in en omfattande plan till staden på hur vi skulle kunna rusta upp huset på ett fackmannamässigt sätt, säger Mikael Rickman.

Exploateringskontoret har tidigare hänvisat till att arrenderegler gör att de måste riva byggnaden. Stadens avsikt är att bevara väggen med graffitimålningen.

Väggen som staden vill bevara. "Det blir svårt om man river huset" tror Mikael Rickman från Kulturkvarter Snösätra.

Väggen som staden vill bevara. "Det blir svårt om man river huset" tror Mikael Rickman från Kulturkvarter Snösätra.

Angie Gray

Mikael Rickman upplever att kulturföreningen arbetar i motvind.

– Vad blir kvar till slut? Vi försöker skapa en modern folkpark här. En plats där man träffas och den sammanhållande länken är kulturen. Det har de sagt att de vill ha, men när vi kommer med initiativ är de inte särskilt inbjudande. Politikerna skulle behöva ge tjänstemännen ett nytt, tydligt uppdrag.

Vad händer om huset rivs?

– Jag kommer inte att ge mig. Åker de hit med grävskopor så ser vi till att de inte kommer fram, säger Mikael Rickman.

"Jag tror att man skulle kunna ha riktigt roliga grejer i det här huset. Det vore väldigt synd att riva" säger Frans Pertoft. Till höger Billy Chaney.

"Jag tror att man skulle kunna ha riktigt roliga grejer i det här huset. Det vore väldigt synd att riva" säger Frans Pertoft. Till höger Billy Chaney.

Angie Gray

Mitt i har försökt nå flera av de ansvariga politikerna. Kulturborgarrådet Torun Boucher (V) svarar i en skriftlig kommentar att man ber att få återkomma längre fram i vår men att "Snösätra är en jätteviktig plats för graffitikulturen i hela Stockholm". Hon kan inte ge något besked om det rivningshotade huset.

Exploateringsnämndens ordförande Anders Österberg (S) hälsar via sin pressavdelning att han fått förhinder och inte kan medverka i någon intervju nu.

Stadsdelsnämndens ordförande Hassan Jama (V) säger att det pågår möten, med alla partier i majoriteten och inblandade nämnder, för att reda ut hur de ska gå vidare.

"Se till att ändra detaljplanen"

Oppositionsborgarrådet Dennis Wedin (M) tycker att målbilden borde vara Berlin och Miami, "snarare än Skrotnisse och hans vänner". Han vill också att man ska se över om det går att rädda den rivningshotade byggnaden.

– Det är tråkigt att föreningen, en positiv kraft, inte upplever staden som lösningsorienterad. Se till att ändra detaljplanen och tillåt fler verksamheter, säger han.

Snösätra har under snart tio års tid utvecklats till en kulturplats, med bland en annat årlig gatukonstfestival. Området består av 23 tomter som arrenderas ut av exploateringskontoret till näringsidkare för upplageändamål. Stadsdelen har tre tomter där kulturverksamhet bedrivs.

Snösätra har under snart tio års tid utvecklats till en kulturplats, med bland en annat årlig gatukonstfestival. Området består av 23 tomter som arrenderas ut av exploateringskontoret till näringsidkare för upplageändamål. Stadsdelen har tre tomter där kulturverksamhet bedrivs.

Angie Gray

Kulturkvarter Snösätra jobbar vidare och snart är vårens och sommarens aktiviteter i gång.

– Men det är klart att det vårt engagemang minskar när vi känner oss motarbetade, säger Mikael Rickman.