Efter förra läsårets turbulens med nedläggningshot och indragen skolpeng fanns förhoppningar om en mer stabil hösttermin på Römosseskolan. Skolan har tidigare lämnat sin religiösa profil för att istället fokusera på en teknikinriktning.

Men i början av augusti, bara veckor innan terminsstart, kom nästa bakslag. Göteborgs-Posten rapporterar att ungefär 150 elever, som hade räknat med att börja på skolan, fått besked om att de måste söka en ny skolplats.

På grund av den indragna skolpengen – och därmed en ansträngd ekonomi – var skolan helt enkelt tvungen att skära ner på antalet skolplatser. Mohammad El-Alti sitter i styrelsen för Föreningen framstegsskolan i Göteborg som driver skolorna, och berättar för GP hur eleverna mottog beskedet:

– De tycker att det är jättetråkigt, och är besvikna på hur Göteborgs stad hanterat skolan. Samtidigt finns det många som är väldigt arga och tycker att det är jättekonstigt att de inte får gå kvar på skolan.

Lång rättsprocess

Som GöteborgDirekt rapporterat tidigare har Skolinspektionens försök att stänga Römosseskolan hindrats i förvaltningsrätten. Beslutet från rätten som kom i januari i år har senare överklagats till Kammarrätten.

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/skolinspektionen-vill-stanga-romosseskolan-igen/repvbv!rxIkEd12FUut@1mUKLeyRg/

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/eleverna-firade-nya-beskedet-om-romosseskolan/repvaA!Nclk1vGh8ZXJ2P9uLpdVZw/

Trots att inte skolan har rätt att bedriva verksamhet så kvarstår de ekonomiska problemen.

Då skolan inte har haft ett giltigt bankkonto valde Göteborgs stad i juni förra året att deponera skolpengen hos länsstyrelsen. I februari i år tog politikerna i grundskoleförvaltningen återigen beslutet att deponera pengarna hos länsstyrelsen då skolföreningens bank "sagt upp kundrelationen", enligt GP.

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/granskning-politikerna-far-hard-kritik-efter-romosse-skandalen/repvcw!YjC8tAgu5B@tFWnSxcoHFA/