PROTEST. Hemtjänstpersonal demonstrerade mot förslaget utanför kommunhuset. Foto: Pernilla Fagerström

Huddinges beslut om hemtjänsten kan vara olagligt

Förra torsdagen beslutade vård- och omsorgsnämnden att hemtjänsten ska läggas ner. Hela oppositionen – inklusive SD – röstade emot förslaget. "Det är glasklart en fråga som ska avgöras av fullmäktige", säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt.

  • Publicerad 12:32, 1 dec 2020

Det är glasklart en fråga som ska avgöras av fullmäktige

Det var fredagen den 14 november som Mitt i Huddinge kunde berätta om förslaget att lägga ner den kommunala hemtjänsten.

Orsaken är att verksamheten har gått back med 150 miljoner kronor de senaste fem åren. Enligt förvaltningens bedömning kommer man inte att lyckas vända underskottet.

Förslaget har väckt stark kritik. Personal har protesterat, en namninsamling har samlat över 4 000 namnunderskrifter och en Facebookgrupp har startats.

Efter ett två och en halv timmes långt extrainsatt möte beslutade dock vård- och omsorgsnämnden förra torsdagen att den kommunala hemtjänsten ska läggas ner.

– Det känns bra att beslutet är fattat, säger Karl Henriksson (KD), ordförande i vård och omsorgsnämnden.

Utslagsrösten avgjorde

Det var dock ingen majoritet för beslutet. Koalitionen – med sina 6 röster – röstade för förslaget. Oppositionen – inklusive Sverigedemokraterna – röstade emot med sina 6 röster. Ordförande har då utslagsröst.

Oppositionen yrkade också på att frågan skulle avgöras av kommunfullmäktige, men det avslogs. I fullmäktige har SD en vågmästarroll och hade kunnat fälla förslaget.

– Jag anser att vi i nämnden ska fatta beslut på grund av det uppdrag som fullmäktige har gett oss. Alla nämnder har fått i uppdrag att avveckla verksamheter som inte har en ekonomi i balans och som inte ser ut att kunna få det i närtid, säger Karl Henriksson.

"Fråga för fullmäktige"

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, menar dock att beslutet kan vara olagligt. Enligt kommunallagen ska frågor av principiell betydelse eller frågor av större vikt beslutas av kommunfullmäktige.

– Huruvida kommunen ska ha en hemtjänst i egen regi eller inte är definitivt en principiell fråga. Det tycker jag är odiskutabelt. Det är glasklart en fråga som ska avgöras av fullmäktige, säger Olle Lundin.

Socialdemokraterna har uppgett att de tänker överklaga vård- och omsorgsnämndens beslut till förvaltningsrätten.

Många äldre berörs

Totalt har 1 303 äldre hemtjänst i Huddinge. Majoriteten av dem har kommunal hemtjänst; i oktober var det 751 personer.

Nära 160 personer arbetar inom den kommunala hemtjänsten. De flesta av dem kommer nu att förlora jobbet.

De tre största privata utförarna har fått avslag av Ivo på sin ansökan att bedriva hemtjänst. Den största, Ekens hemtjänst, har överklagat, men nekats prövningstillstånd i kammarrätten.

Visa merVisa mindre