I fokus. Socialtjänsten i Spånga-Tensta har som policy att anmäla allt hot och våld, enligt tillförordnade stadsdelsdirektören. Foto: Anders Gustafsson

Hot och våld ökar mot biståndshandläggare

Hot och våld mot biståndshandläggare ökar, enligt fackförbundet SSR. I Spånga-Tensta har arbetssituationen för yrkesgruppen enligt stadsdelen förbättrats men personalomsättningen är högre än i staden i stort.

  • Publicerad 07:00, 16 okt 2021

Vi är tvärtom väldigt stolta över ökad stabilitet.

Hot och våld mot biståndshandläggare ökar, enligt den fackliga organisationen Akademikerförbundet SSR.

– Problemet med hot och våld är inget nytt problem utan har ökat under en längre tid, säger Marcus Sjöberg, ordförande för SSR Stockholms stad, och fortsätter:

– Arbetsklimatet har förvärrats senaste åren, hot och våld har blivit allt värre. Det vi tycker är oroväckande från fackligt håll är att det sker en normalisering, att trösklarna höjs för vad som ingår i jobbet, att man inte kan rapportera varje händelse om våld.

Delar inte bilden

Victoria Callenmark, tillförordnad stadsdelsdirektör i Spånga-Tensta, har en annan bild än SSR:

– Sammantaget kan jag inte se att våld och hot ökar, säger Victoria Callenmark.

Anmäls allt?

– Absolut, vi är jättenoga med det, vi försöker vara uppmuntrade till det. Vi har nolltolerans mot hot och våld, säger Victoria Callenmark.

Enligt uppgifter i SVT är personalomsättningen bland biståndshandläggarna i Spånga-Tensta högst i staden, 34 procent. Victoria Callenmark säger att det inte är en rättvis bild.

När staden mäter personalomsättning räknas enbart avgångar och rekryteringar av tillsvidareanställda, inte visstidsanställda, som i undersökningen ovan.

Spånga-Tensta får då enligt Callenmark betydligt lägre siffror, fem procent personalomsättning bland socialsekreterare, 15 procent bland biståndshandläggare, att jämföra med staden i stort, 13 procent bland socialsekreterare och tio procent bland biståndshandläggare.

– Vi är tvärtom väldigt stolta över ökad stabilitet i yrkesgrupper där vi haft ökad rörlighet.

Så ni ser inte behov av åtgärder?

– Vi ser alltid över hur vi kan förbättra förutsättningarna för våra medarbetare, som biståndshandläggare, hur vi kan ge ännu bättre stöd. Det är inte så att vi är nöjda.

Gör bedömningar

Biståndshandläggare gör framförallt utredningar och bedömningar om vårdbehov för äldre och funktionshindrade.

Socialsekreterare arbetar också inom stadens socialtjänst med att bedöma människors behov och ge dem stöd inom en rad olika områden, som ekonomiskt bistånd, och stöd och behandling till barn och deras familjer.

Källa: Saco

Visa merVisa mindre