Maria Rude är dotter till Lisen som är sjuk i alzheimer och bor på Lovisagården. Foto: Magnus Liljesköld

Hoppet släcks för Lovisagården

Efter 37 år kan det privata demensboendet Lovisagården i Vendelsö tvingas ta ned skylten. – Kommunen har valt att inte hjälpa oss privata. Det gapar tomt överallt, säger Gustav Larsson, vd för Lovisagården.

  • Publicerad 14:07, 21 maj 2021

Man känner sig väldigt maktlös ändå som det är.

I nästan fyra decennier har Lovisagårdens demensboende funnits i Vendelsö. Boendet är småskaligt med ljuskronor, mattor och patinerade möbler. Och kokerska som lagar husmanskost och hembakat.

Nu gapar många rum tomma på boendet. I början av pandemin var många rädda för att flytta till äldreboenden I dag bor det bara 22 personer på Lovisagården, som totalt har 36 platser.

– Men den senaste tiden har det varit mellan fem till åtta personer som velat flytta in, men inte fått göra det för kommunen. Hade de fått flytta in hade det kunnat rädda Lovisagården, säger Gustav Larsson, vd på boendet.

Gustav Larsson är VD på Lovisagården. Foto: Magnus Liljesköld

Prioriterar kommunalt

Lovisagården anser att pandemin har gjort att förutsättningarna för de privata boenden har ändrats. Därför vill de att kommunen ser över om något kan göras för att förbättra situationen. Men nyligen kom beskedet att det inte finns något kommunen kan göra.

– Det enda svar vi fått är att LOV inte tillämpas i Haninge. Men att man inte har LOV, det betyder inte att man inte ska samverka med de privata aktörerna, och det är enligt våra jurister möjligt att göra lättnader under en period, säger Gustav Larsson.

LOV står för lagen om valfrihet och gör det möjligt för boende i en kommun att välja fritt mellan privata och kommunala aktörer inom vård och omsorg.

Den är dock valfri för kommunerna och Haninge tillämpar den inte. Därmed prioriteras kommunens egna vård- och omsorgsboenden, vilket blivit extra tydligt nu när färre skrivit in sig generellt.

Maria Rude blir mycket ledsen när hon tänker på att hennes mamma kan tvingas flytta ifrån Lovisagården. Foto: Magnus Liljesköld

Kan bli sjukare

Maria Rudes mamma Lisen bor på Lovisagården sedan snart ett och ett halvt år tillbaka. Lisen har alzheimer sedan 2016. Alzheimern har blivit värre och värre och gör att hon känner sig alltmer orolig och har svårt att hantera förändringar. Maria Rune blir förtvivlad och får gråten i halsen när hon tänker på hur en nedläggning av Lovisagården kan komma att påverka hennes mamma.

– När man har en demenssjukdom så påverkar en flytt sjukdomsutvecklingen. Man känner sig väldigt maktlös ändå som det är. Och det är väldigt sorgligt att flytta en mamma till ett boende överhuvudtaget.

Gustav Larsson, VD på Lovisagården Foto: Magnus Liljesköld

Även om Lovisagården fortfarande hoppas på att politikerna ska gripa in och hjälpa dem genom pandemikrisen så planerar ledningen nu för en avveckling. Tanken är att verksamheten ska skänkas till kommunen.

Förhoppningen är att de boende tillsammans med den personal som arbetar patientnära kan föras över till ett annat kommunalt eller privat vård- och omsorgsboende, allt för att de boende ska lida så lite som möjligt av en nedläggning.

– Kan inte vi driva Lovisagården vidare måste vi och kommunen tillsammans ta ansvar, säger Gustav Larsson, VD för Lovisagården

Siw Lidestål, social- och äldredirektör. Foto: Olof Holdar

Eftersom Haninge kommun inte tillämpar lagen om valfrihet för vård- och omsorgsboende prioriteras de kommunala boendena. Så ser avtalen ut mellan Haninge kommun och de privata boendena. Men sedan avtalet skrevs har coronapandemin ändrat förutsättningarna med långt färre nyinskrivna äldre på kommunens boenden. Därför vill Lovisagårdens ledning att avtalen ses över.

Men enligt social- och äldredirektör Siw Lidestål är inte det möjligt.

– Vi har ett ramavtal som omfattar alla privata vård- och omsorgsboenden i kommunen. Vi måste följa kommunallagen och behandla alla företagen på samma sätt, skriver hon i ett mail till Mitt i Haninge.

Martin Strömvall (KD), ordförande i äldrenämnden. Foto: Olof Holdar

Planerar flytt

Och Martin Strömvall (KD), ordförande i äldrenämnden är inne på samma linje.

– Vi har utrett frågan, men kommit fram till att kommunens verktyg för att kunna stötta Lovisagården inte är tillräckligt stora helt enkelt. Men han framhåller samtidigt att kommunen har en plan så att de äldre som bor på Lovisagården ska kunna flytta till ett nytt vård- och omsorgsboende och att det ska ske på ett så smidigt och bra sätt som möjligt.

Veronica Pagard Salem (M), andra vice ordförande i äldrenämnden.

Från oppositionens sida är man kritisk.

– Den S-ledda kommunledningen har medvetet överetablerat och tvingar nu äldre att fylla platserna. Det är sorgligt att KD och L som tidigare stred med oss om valfrihet nu svälter ut populära privata alternativ. Det är ett svek mot de äldre och deras anhöriga, säger Veronica Pagard Salem (M), andre vice ordförande i äldrenämnden.

Lagen om valfrihet (LOV)

Lag om valfrihetssystem, LOV, reglerar vad som ska gälla för de kommuner och regioner som vill konkurrenspröva kommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten.

Källa: Sveriges kommuner och regioner