I samband med att det blev ett nytt, rödgrönt styre i Stockholms stad meddelade politikerna att Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista skulle slås ihop till en enda stadsdel, med gemensam förvaltning och politisk ledning.

Nu står det klart att den för många Järvabor redan kända Victoria Callenmark blir högsta hönset och leda förvaltningens arbete i rollen som stadsdelsdirektör. I dagsläget har hon samma roll, men i Spånga-Tensta.

– Jag har haft förmånen att jobba med det här ett antal år. Det är en fantastisk arbetsplats och jag är så glad över att få fortsätta arbetet med att försöka skapa de allra bästa förutsättningarna för Järvaborna och för personalen, säger hon.

Officiellt tillträder hon rollen den första juli, men arbetet med att slå samman stadsdelarna pågår redan för fullt.

– Den första grunden har vi lagt ända sedan förslaget kom. Vi har krokat arm med varandra vad gäller budgeten och vi lägger en verksamhetsplan i både Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista där mål, aktiviteter och arbetssätt är samordnade och synkade, säger hon.

Victoria Callenmark blir stadsdelsdirektör när Järvas stadsdelar slås ihop.

Victoria Callenmark blir stadsdelsdirektör när Järvas stadsdelar slås ihop.

Privat

Personal ska inte drabbas

Rinkeby-Kistas nuvarande stadsdelsdirektör Toni Mellbom kommer gå vidare till andra uppdrag inom staden redan inom några veckor, enligt Victoria Callenmark.

– Formellt kommer det första halvåret 2023 fortsätta med två nämnder och förvaltningar, men i en sådan här process måste man så snart som möjligt börja arbetet med att lägga samman stadsdelarna, så i praktiken innebär det att jag kommer vara tillförordnad direktör i Rinkeby-Kista även under våren, säger hon.

Hur kommer det här påverka personalen?

– I ett medarbetarperspektiv blir det inte så stora förändringar, vi kommer behöva all personal. Chefssidan kommer däremot påverkas, vi kommer inte kunna ha dubbla chefer på ledningsfunktionerna. Jag har stor respekt för att folk känner oro, men grundförutsättningen är att medarbetarna ska fortgå med sina arbeten i princip som vanligt, man kommer inte behöva flytta runt och göra stora rockader, säger Victoria Callenmark.

Hon understryker att de chefer som inte kommer vara kvar i förvaltningen kommer få hjälp med att hitta andra, liknande tjänster inom staden.

Bättre service

Beskedet om ihopslagningen togs emot med blandade reaktioner, där en oro över att service skulle försvinna från områdena.

Victoria Callenmark menar dock att tanken är den motsatta.

– Det är jätteviktigt att komma ihåg att det är en organisationssammanläggning vi gör, det finns inga förväntningar på att spara pengar eller effektivisera. I dagsläget har vi två välfungerande förvaltningar med kompetenta och skickliga medarbetare och chefer, och det här är en fantastisk möjlighet att ha mer muskler, kompetenser och resurser så att hela Järva kan få likvärdigt service och stöd.