FLEXIBELT. Källbrinksskolan stängdes tillfälligt i höstas. Nu får högstadieeleverna varva mellan att vara på skolan och att ha distansundervisning. Foto: Google maps

Högstadieelever får undervisning delvis på distans

Högstadieelever i Huddinge kommer att få varva undervisning i skolan med skolgång hemma under januari och februari. Syftet är att minska trängsel och smittspridning i skolan.

  • Publicerad 12:01, 11 jan 2021

I dag börjar vårterminen för Huddinges högstadieelever. Men för en hel del sker skolstarten hemifrån.

I helgen beslutade regeringen om den nya förordningsändringen som möjliggör fjärr- och distansundervisning för högstadiet, liknande det som redan skett för gymnasieskolan.

I Huddinge kommer de flesta högstadieelever att ha flexibel undervisning, det vill säga att de roterar mellan undervisning i skolan och skolgång hemma.

– Alla skolor är öppna och några elevgrupper, exempelvis de i behov av särskilt stöd, kommer bara att ha närundervisning. Men de flesta kommer att ha en kombination, säger Anna-Karin Mäntylä, verksamhetschef för grundskolan i Huddinge.

Gäller till sportlovet

Huddinge har 11 högstadieskolor och skolorna har valt olika lösningar.

I någon skola har årskurs 7 fjärrundervisning ena veckan, årskurs 8 nästa och årskurs 9 den tredje veckan, och så roterar man var tredje vecka. På en annan skola är A-klasserna på skolan ena veckan och B-klasserna den andra.

– De flesta kommer att ha fjärr- och distansundervisning varannan eller var tredje vecka, säger Anna-Karin Mäntylä.

Syftet med upplägget är att minska trängseln på skolan och i kollektivtrafiken och därmed minska smittspridningen.

Upplägget kommer att gälla till sportlovet.

– Vi försöker hitta en långsiktig lösning för att undvika ryckigheten som varit delvis på några skolenheter. Det här känns som långsiktigt hållbart, säger Anna-Karin Mäntylä.