Emma Rasmusson på Högdalens bibliotek berättar att de söker fler läxhjälpare. Foto: Pia Bispo/Privat

Högdalen söker digitala läxhjälpare

Vill du hjälpa barn och vuxna med deras läxor? Se hit! Högdalens bibliotek söker med ljus och lykta efter digitala läxhjälpare.

  • Publicerad 01:15, 27 mar 2021

Innan pandemin var trycket hårt på läxhjälpen

Pandemin och distansundervisningen har gjort att allt fler barn och unga behöver hjälp att klara skolan. Även vuxna, ofta de som inte har svenska som förstaspråk, kan behöva hjälp med sin SFI-undervisning eller andra yrkesförberedande utbildningar.

Därför söker nu Högdalens bibliotek efter fler personer som vill ställa upp som läxhjälpare.

– Innan pandemin var trycket hårt på läxhjälpen i Högdalen, med överbokningar och reservlistor. Nu har kravet på självständighet i studierna ökat, liksom ensamhet och brist på motivation. Vi tror därför läxhjälp kan vara till stor hjälp, säger Karin Esaiasson, bibliotekarie på Högdalens bibliotek.

Flerspråkiga sökes

Hjälpen sker digitalt via Zoom. De som behöver läxhjälp är allt från barn på mellanstadiet till vuxenstuderande. De som ställer upp som läxhjälpare ska helst ha pluggat vidare efter gymnasiet.

Eftersom många vuxna som behöver hjälp inte har svenska som förstaspråk ser biblioteket gärna att en läxhjälpare kan till exempel arabiska, somaliska, dari eller tigrinja.

Emma Rasmusson, samordnare på Högdalens bibliotek, berättar varför unga kan behöva hjälp med studierna.

– Det kan handla om barn och unga som har föräldrar som inte har möjlighet att hjälpa till med läxorna, att det inte finns studiero hemma eller att det helt enkelt är för mycket att göra i skolan så den unga personen inte hänger med.

De som vill ta del av läxhjälpen, eller bli läxhjälpare, kan mejla till Emma Rasmusson på emmarasmusson@gmail.com.

Högdalens bibliotek. Foto: Pia Bispo